To je pojem, ktorý označuje softvérové nástroje využívajúce údaje z výrobných prevádzok na hlbšiu analýzu. Systémy výrobnej inteligencie závisia od rozsiahlych údajov získavaných z priemyselného internetu vecí a iných technológií. Mnohí výrobnú inteligenciu stotožňujú so systémami podnikovej inteligencie (Business Intelligence), avšak treba si uvedomiť zásadný rozdiel – výrobná prevádzka má iné priority ako ekonomické či obchodné oddelenie vo firme. Podniková inteligencia sa tradične zameriava na predaj, obrat a iné kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré vytvárajú ekonomický obraz firmy. Na druhej strane výrobná inteligencia vyhodnocuje na úrovni prevádzky produktivitu strojov aj ľudí. Každý stroj generuje údaje týkajúce sa svojej produkcie, avšak tieto údaje nemajú zmysel, pokiaľ nebudú správne spracované. Prostredníctvom analýzy údajov dokážu systémy výrobnej inteligencie monitorovať celú infraštruktúru podniku, zistiť, ktoré stroje neprodukujú v súlade s plánom, a zlepšiť celkovú efektívnosť. Pracovníci podniku majú prístup k týmto informáciám v reálnom čase, takže problémy možno riešiť hneď, ako sa vyskytnú. Výrobná inteligencia je stále len na začiatku svojej víťaznej cesty. Vďaka tomu, že dokáže kombinovať údaje z rôznych zdrojov, stáva sa mimoriadne praktickým nástrojom nielen na zvyšovanie efektivity, ale aj pocitu bezpečia, keď má vlastník hodnoverný obraz o dianí vo svojom podniku.