Na druhej strane tieto spoločnosti môžu byť po nasadení digitálnych technológií oveľa častejším terčom kybernetických útokov a kyberzločincov. Tí môžu požadovať nemalé „výkupné“ za vrátenie odcudzených informácií alebo obnovenie normálnej činnosti procesov a zariadení, ktoré získali pod svoju vzdialenú kontrolu.

Vrátim sa na začiatok svojej úvahy. Výzvou bude jednoznačne aj prenášať a spracúvať množstvo údajov, ktoré moderné technológie generujú. V tejto oblasti môže byť inšpiráciou aj pripravovaná konferencia našej mediálnej platformy s názvom Prevádzkové údaje – odkiaľ, aké a čo s nimi?, na ktorú vás srdečne pozývam. Viac informácií nájdete aj v tomto vydaní.