Cieľom nás všetkých, aj v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie, bude naďalej zostať ľudskými alebo, ako uviedol Henry Greely, profesor práva na Standfordskej univerzite, „ešte ľudskejšími ako doteraz“. Do technickej reči to preklopil aj dekan Fakulty počítačových vied univerzity Carnegie Mellon Justin Cassell, ktorý povedal, že „cez porovnanie sa s robotmi budeme vedieť, čo to znamená byť ľudskými“. Veľkú budúcnosť predpovedali na fóre aj umelej inteligencii. Príchod superpočítačov, ktoré dokážu hrať poker, a to vrátane blafovania, osobní asistenti so zamatovým hlasom schopní odpovedať na otázky a ukázať smer, autá bez šoférov či dokonca robotickí partneri na sex zvyšujú nebývalým spôsobom záujem o umelú inteligenciu.

Ikony súčasnej vedy ako Stephen Hawking či Elon Musk však nedávno varovali pred dôsledkami prisudzovania morálnej zodpovednosti strojom a pred nebezpečenstvom, že ľuďmi vytvorené autonómne roboty by sa mohli stať neriaditeľné a mohli by sa postaviť proti svojim tvorcom. A na záver pár slov o povolaniach. V štúdii vypracovanej práve pre potreby stretnutia v Davose sa uvádza, že viac ako šesťdesiat percent detí, ktoré dnes začínajú navštevovať základnú školu, bude mať povolanie, resp. bude pracovať v pracovnej pozícii, ktorá dnes ešte neexistuje. Takmer všetky oblasti priemyslu sa zhodli na tom, že do roku 2020 budú výrazné dve pracovné pozície. Prvou bude údajový analytik, od ktorého budú firmy očakávať, že im pomôže nájsť zmysel a vysvetlenie množstva údajov generovaných technologickou infraštruktúrou postavenou na internete vecí. Druhou pozíciou budú špecializovaní obchodní zástupcovia.

Všetky oblasti priemyslu budú musieť byť zručné pri komercializovaní a vysvetľovaní svojich služieb či už pre firmy, vládne inštitúcie, alebo bežných spotrebiteľov. Táto potreba vznikne nielen pre inovatívnu technickú podstatu produktov ako takých, ale aj preto, že sa budú musieť zamerať na nové typy klientov, s ktorými doteraz neprichádzali do kontaktu. Vskutku sa budú diať zaujímavé veci! Verím len, že pri tom všetkom nezabudneme na naše deti a deti našich detí, aby sme im zachovali svet so skutočnými hodnotami, ktoré sme dostali vpísané do našich sŕdc od nášho Stvoriteľa. Postaviť sa proti nemu by bolo chybou.