Ak začneme hovoriť o robotike, tak väčšina si automaticky predstaví šesťosovú priemyselnú alebo dnes už často aj silovo poddajnú (kolaboratívnu) verziu robota. No čo tie ostatné? Dvoj-, troj- či štvorosové roboty? Napríklad kartézske (trojosové) roboty dokážu väčšinou pracovať s podstatne väčšou záťažou ako šesťosové roboty a sú vhodné tam, kde postačujú jednoduché pohyby na manipuláciu s objektmi na veľkú vzdialenosť.

Naproti tomu roboty SCARA (štvorosové) sú ideálne pre rôzne univerzálne aplikácie vyžadujúce rýchle, opakovateľné pohyby z bodu do bodu, ako je paletizácia, depaletizácia, strojové nakladanie/vykladanie a montáž. V poslednom období dokážu roboty SCARA navyše manipulovať s čoraz menšími objektmi. Takže ak sa rozhodujete, či niektoré svoje procesy automatizovať a využiť pri tom aj robotiku, idete správnym smerom.

Zorientujte sa však v možnostiach, ktoré v súčasnosti robotika pre rôzne aplikácie prináša, a vyberajte tie, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim terajším aj budúcim požiadavkám. A zase som pri tom. Viac do editoriálu už nezmestím a pritom inšpiratívnych tém, ktoré marcové vydanie prináša, je niekoľko – moderné riešenia pohonov, energetický manažment či 3D/4D tlač a jej možnosti v priemyselných podnikoch.