Neznamená to, že tieto vírusy boli pre technologické počítače neškodné. Neboli len na ne primárne zacielené. Bežné vírusy dokázali tiež potrápiť. Spomeniem len jeden závažný príklad z americkej jadrovej elektrárne Davis-Bessie. V roku 2003 do technologického informačného počítača prenikol červ, ktorý spôsobil spomalenie systému natoľko, že systém zobrazovania bezpečnostných parametrov bol šesť hodín nepoužiteľný.

Príčinou tejto poruchy bolo ľudské zlyhanie. Pracovníci podcenili bezpečnostné opatrenia. Dokonca pre zjednodušenie práce ich obišli. Možnosť zavírenia počítača či systému naozaj vo veľkej miere závisí aj od zodpovednosti personálu a ochoty dodržiavať určité bezpečnostné pravidlá. Ak odhliadneme od rôznych konšpiračných teórií, veď vírus sa objavil na iránskej jadrovej elektrárni, i jeho zriedkavého výskytu, tak nastal obrovský precedens. Bola prekročená hranica, ktorá oddeľovala tvorcov vírusov od technologických systémov.

Tento vírus je podľa dostupných informácií zacielený na SCADA systémy a vie preprogramovať logické automaty. Podľa všetkého je nasmerovaný na konkrétny proces, alebo zariadenie. Využíva pre svoje rozširovanie vytrvalú nedokonalosť operačného systému Widows. Samozrejme, že boli vydané opravné záplaty a výrobca systémov, na ktoré bol tento vírus zameraný, vykonal všetky potrebné opatrenia. Faktom je tiež, že medializácia problému, upriamila pozornosť týmto smerom, a my môžeme očakávať viac alebo menej dokonalých nasledovníkov.

Musíme sa na túto skutočnosť pripraviť. Konzervatívny a pochybovačný postoj je určite pri technologických počítačových systémoch oprávnený. Možno aj preto nie som priateľom priameho pripojenia technologických systémov na internet, alebo vytvárania vzdialených prístupov do systému. Dôležité je tiež si uvedomiť, že i zdanlivo menej dôležité systémy si zaslúžia pozornosť. V čase počítačových sietí platí, že všetko so všetkým súvisí.