Ing. Galo Marián


Informácie, informácie, informácie...

09.11.2011
Informácie dostávame takmer na každom kroku. Užitočné i zbytočné, potrebné i nepotrebné. Na webe vieme nájsť takmer všetko. Samozrejme, len vtedy, ak vieme, kde sú potrebné informácie...

História zariadení nás zaujíma

03.8.2011
Ak chceme optimálne vykonávať prediktívnu údržbu, potrebujeme dostatok informácií o zariadení, ktoré udržiavame. Veľmi dôležitá je história porúch a údržby zariadenia. Tieto informácie sú...

Kde sú skryté peniaze?

04.5.2011
Klasická odpoveď by znela: dobrá otázka, a aká je ďalšia? Mohlo by sa zdať, že táto otázka patrí skôr do napínavého filmu. Zdanie však klame.

„Čakanie sa oplatilo.“

18.2.2011
Čakali sme dlho, ale nie zbytočne. V polovici minulého roku sa objavil nový počítačový vírus Stuxnet, ktorý je primárne určený pre technologické systémy. Doteraz sa tvorcovia vírusov...

Kto počtuje, ten gazduje

05.6.2010
„Kto počtuje, ten gazduje“ – takto sa písalo v starých kalendároch. Ten, kto chce meniť systém údržby, musí „počtovať a gazdovať“ viackrát, hlavne si však si musí uvedomiť celý rozsah a...

Riziko je zisk

07.3.2010
Nezdá sa vám, že je chyba v nadpise článku? Každý veľmi dobre vie, že správne by mal znieť „Risk je zisk“. Zaúradoval tu tlačiarenský škriatok? Pomýlil som sa? Nie, škriatok neúradoval a ja...

Optimalizovať neznamená minimalizovať

23.9.2009
Projekt sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Všetci si vydýchli. Dokonca prehovorili aj „odborníci“, ktorí po celý čas realizácie mlčali. Teraz už vedia, ako by to urobili lepšie a...

Správne nesprávne rozhodnutia

05.7.2009
Je zdanlivým nezmyslom označovať za správne nesprávne rozhodnutia, aj keď pripúšťam, že v určitých oblastiach je to možné. Závisí to vždy od okolností. Pri návrhoch nových systémov platia...

Dirigent či manažér

27.3.2009
Iste mi dáte za pravdu, že to, čo dáva koncertu lesk, je osobnosť dobrého a známeho dirigenta. Rovnako pri príprave či realizácii projektu je veľmi dôležitá osoba, ktorá projekt vedie....

Symbióza zadaní

30.1.2009
Základom každého dobrého návrhu je presný a podrobný opis požiadaviek na systém. Tento opis býva zvyčajne zadaním pre návrh a realizáciu technologického systému podľa požiadaviek...

Ing. Galo Marián

Ing. Galo Marián
Ing. Marián Galo
Vzdelanie:
1981 – 1986 SVŠT v Bratislave, Elektrotechnická fakulta – Odbor Technická kybernetika
  
Profesná kariera:
od roku 1986 zamestnaný v Atómových elektrárnach Bohunice, Slovenské elektrárne a.s.
  
Pozície:
1986 – 1999 Technik technologických počítačových systémov
1999 – 2002 Technik merania a regulácie-bezpečnostné a riadiace systémy
2002 – 2005 Vedúci oddelenia technologických počítačových systémov (TPS)
2006 – 2009 Vedúci skupiny správy TPS
2010 – Vedúci skupiny inžinieringu udržiavania SKR -TPS
  
Kurzy:
1997 Residential Training Course for NPP Engeneers, NNC Ltd., Knutsford U.K
1999 IAEA Interregional Training Course on Instrumentation and Control of NPP, Forschungszentrum Karlsruhe, Germany
2009 First-Line Leadership seminar, National Academy for Nuclear Training, Atlanta, USA
Počet článkov: 10

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez nových technológií by sme o novej energetike nehovorili)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Škereň Teodor (Prediktívna údržba a IOT)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)