Je to človek zodpovedný za celý priebeh prípravy a realizácie projektu. Samozrejme, že nerieši všetko sám. Príprava a realizácia projektov je tímová práca. Pre naplnenie jeho poslania je veľ kou výhodou, ak sa riešiteľský tím skladá z ľudí, ktorí neberú túto prácu len ako zdroj príjmu. Obsadenie tímov nie je zvyčajne pevné, ale sa mení podľa potrieb projektu. Okrem pevnej časti tímu bývajú do tímu zaradení i externí špecialisti. Ich úlohou je riešenie určitého špecifického problému.

Dalo by sa povedať, že sú to v podstate hosťujúci sólisti. Projektový manažér musí zladiť túto skupinu a určiť úlohu každého člena tak, aby bol výsledkom čistý zvuk bez falošných tónov. Pasivita a individualizmus nie sú vlastnosti vhodné pre projektového manažéra. Skôr by som mu doprial trochu hereckého nadania, ktoré môže veľmi dobre využiť pri rokovaniach s odberateľom alebo v kritických situáciách. V každom prípade je táto pozícia určená pre rozhodných, pohotových a cieľavedomých ľudí. Určite si, tak ako ja, kladiete otázku, či má ísť o špecialistu na riadenie alebo technika. Ideálnym riešením je univerzálny špecialista. Éra polyhistorov sa však skončila pred viac ako tristo rokmi a univerzálneho špecialistu ešte žiadna škola nevychovala. Ja preto dávam prednosť skôr ľuďom s technickým myslením.

Čisto direktívny prístup nemusí byť motivujúci, dokonca v určitých prípadoch môže byť kontraproduktívny. Pri projekte treba naozaj zvládnuť riešenie nielen technických, ale i organizačných, hospodárskych či personálnych problémov. Samozrejme, že pri realizácii projektu je hlavným cieľom spokojnosť odberateľa. Treba si však uvedomiť, že na začiatku i konci každého projektu sú peniaze a podľa nákladov sa tiež hodnotí kvalita vedúceho projektu. Projektový manažér musí ako správny dirigent prevziať zodpovednosť za dielo, čo vzniklo pod jeho vedením. Ak si počínal dobre, bude na konci standing ovation, ak nie – život ukáže…