Technologické informácie či skôr údaje však na internete nenájdeme. Nie sú až tak všeobecne atraktívne, aj keď to neznamená, že nie sú cenné a nie je o ne záujem. Skôr naopak. Každá konkurenčná firma by ich veľmi rada privítala, a to už nehovorím o iných organizáciách. Technologické údaje, ktoré sú zosnímané, slúžia na ­informovanie o stave technológie, jej riadenie, ale i alarmovanie v prípade prekročenia medzí. Samozrejme, že všetky dôležité údaje sú z bezpečnostných dôvodov archivované.

Spracovaním archivovaných údajov dokážeme vytvárať prehľady o výrobe, sledovať koeficienty kvality, ale i spätne zrekonštruovať priebehy procesov v technológii či správanie technologických zariadení. Ak sa nechceme namáhať a údaje ďalej spracúvať, môžeme ich nechať tíško spať a tešiť sa, ako nám pribúdajú terabajty na archivačných diskoch. Disky momentálne už nie sú až také drahé, aby nás to trápilo. Údaje máme bezpečne uložené a nevyužité. Možno nám po rokoch poslúžia na prezentáciu muzeálnych formátov ukladania dát, ak ich dokážeme ešte prečítať.

To však nie je cesta do budúcnosti. Podstatné je, že ďaleko pred začiatkom celého procesu spracovania údajov musí byť zdravá úvaha o tom, čo vlastne chceme. Aký proces monitorujeme? Aká je jeho dynamika? Aké údaje budeme potrebovať? Ako často ich budeme zbierať? Ako budeme údaje spracúvať? Atď.... Na základe odpovedí na tieto a ďalšie otázky vieme optimálne nastaviť proces zbierania a spracovania údajov. Údaje by nám mali slúžiť. V opačnom prípade získame množstvo balastu, v ktorom sa budeme len veľmi ťažko orientovať.