Hľadaním financií sa zaoberáme nielen v odborných časopisoch, ale i v iných médiách. A nielen tam. Veľmi často je to skryté v podtexte a my to už ani nevnímame. Takže na otázku, kde sú skryté peniaze, vám asi nikto nedá priamu odpoveď. Budete si ju musieť nájsť sami.

Faktom je, že v čase, keď sa slovo kríza skloňuje vo všetkých pádoch, treba hľadať všetky skryté úspory. Zaoberali sme sa tu napríklad úlohou projektových ­manažérov, ktorí hneď na začiatku projektu môžu ­svojím prístupom zabezpečiť, že sa finančné prostriedky vynaložia efektívne a zmysluplne. Projektová ­príprava môže tiež ušetriť, ale aj predražiť naše zámery.

To už nehovorím o realizácii, ktorá nás dokáže tiež prekvapiť. Proaktívna a spoľahlivostne orientovaná údržba určite prinesie ďalšie úspory. Tak trochu sme obišli problematiku prevádzkovania zariadení. Tu sa tiež nachádzajú peniaze, ktoré nemusíme minúť. Nejde len o šetrenie prevádzkových médií, ale i o ­spôsob obsluhy zariadenia.

Dobrá a kvalifikovaná obsluha nás ušetrí od porúch a kritických stavov, ktoré prevádzku zbytočne predražujú. A aj prevádzkovanie v hraničných stavoch vyťahuje peniaze z vrecka. Keď tak všetkým postupne prechádzame, dostávame sa k tomu, že spoločným menovateľom je vo všetkých prípadoch človek. Lepšie povedané: odborník, ktorý vykonáva svoju prácu kvalitne a vie sa správne ­rozhodnúť.

Dnes je v niektorých kruhoch (hlavne z určitých zištných dôvodov) módou vyhlasovať, že ­kvalifikovaných ľudí je dostatok a sú ľahko nahraditeľní. Z mojej vlastnej skúsenosti i skúseností mojich kolegov môžem ­potvrdiť, že pravdou je opak. Často sa zamieňa kvantita s kvalitou, a to nie je správne. Kvalifikovaného ­odborníka treba dlho a cieľavedome vychovávať, a ­napriek vynaloženej námahe sa naše očakávania ­nemusia naplniť.

V každom prípade si treba pripomenúť to staré známe a často zabúdané: ­investícia do ľudí sa vždy oplatí. Možno len s dodatkom, že treba neustále investovať do kvalifikovaných ľudí, ktorí sa nám už osvedčili, lebo oni nám dokážu priniesť ďalšie úspory.