Vyššie prvotné náklady pri príprave a realizácii projektu dávajú šancu na kvalitnejšie zariadenie a spoľahlivejšiu prevádzku. Bez kvalitnej údržby zariadenia to však nepôjde. Teraz už naozaj treba vážne uvažovať o spôsobe údržby. Vlastne uvažovať sa malo už pri projektovaní, ale na to zvyčajne nie je čas, priestor ani peniaze. Takže teraz už ten čas nastal. Určite sa objavia dobré rady typu: „Hlavne, aby to nebolo nákladné a najlepšie by bolo, keby to nič nestálo“.

Veci sa však kazia. Možností, ako pristupovať k údržbe zariadení, je veľa a výber je na prevádzkovateľovi zariadenia, hlavne na jeho možnostiach a ochote ďalej investovať. Zariadenie, ktoré nie je dôležité a ktorého výpadkom nič nestratíme, môžeme pokojne prevádzkovať do poruchy a potom riešiť poruchový stav. Možno porucha nenastane, ale s najväčšou pravdepodobnosťou raz určite príde. Ak ide o dôležité zariadenie, ktorého porucha môže spôsobiť straty na výrobe, a teda i na zisku, alebo ohroziť ľudské životy, oplatí sa zamyslieť nad spôsobom údržby a vypracovať si podrobný plán údržby a optimalizovať ho. Skúsenosti hovoria jasne.

Správnym nastavením údržby zariadenia možno ušetriť až 30 % nákladov na údržbu a znížiť prestojovosť zariadenia v rozsahu 10 až 50 % a to sú čísla, o ktorých sa oplatí uvažovať. Samozrejme, že optimalizácia údržby je beh na dlhé trate. Predstavuje i zmenu doterajšieho prístupu k údržbe zariadenia. Obsahuje množstvo tvorivej práce potrebnej na analýzy možných porúch, ich následkov a následných krokov. Spôsob, ako postupovať, si môžeme vybrať z dostupných používaných metodík, ale základom je vždy dobrá znalosť zariadenia a podmienok jeho prevádzky. V prvom priblížení môže optimalizácia dokonca znamenať pre nákladovo poddimenzované systémy i zvýšenie nákladov. Cieľom je však nastaviť systém údržby na najvyššiu efektívnosť, čo v konečnom dôsledku znamená zisk a šetrenie v budúcnosti.