Napadajú vám ešte ďalšie prínosy? Som presvedčený, že áno. Ale už menej o tom, že máte aj vy na mysli zlepšenie bezpečnosti, zníženie rizika pri práci alebo „len“ zlepšenie pracovnej pohody. Zámerne som ich nazval „druhotné“ prínosy, nakoľko mám pocit, že ich význam nie je docenený, a navyše je problematické finančne ich vyčísliť. Spomeniem len pár príkladov.

Postupne, ako sa dobudovávala automatizácia, pribúdali v dozorniach či riadiacich kabínach monitory s vizualizáciou tej-ktorej technológie. Často sme svedkami, že obsluha v dozorniach „preskakuje“ od jedného monitora k ďalšiemu, aby mala prehľad o technológii alebo aby vykonala žiadaný povel. Dnes už nie sú výnimočné veľkoplošné obrazovky, kde možno prehľadne zobraziť celú technológiu závodu. Obsluha tak má nielen lepší prehľad o technológii, jej práca je aj menej únavná a je schopná rýchlejšie reagovať v prípade poruchových stavov. Vyžaduje to však nejaké peniaze navyše pri najbližšom automatizačnom projekte. Po ďalší príklad si „odskočím“ k pohonárom. Súčasťou rekonštrukcie žeriava je čoraz častejšie aj ovládanie zdvihov a posuvov prostredníctvom meničov. Ekonomický prínos takéhoto riešenia je nespochybniteľný. Nie vždy (keď je to možné) sa využije možnosť žeriav zautomatizovať úplne, t. j. aj jeho rádiové diaľkové ovládanie, napr. joystickom zo zeme. Takto nie je obsluha vystavená nepriaznivému vplyvu prostredia (teplo, výpary, prach…).

Opätovne to chce o trochu viac finančných prostriedkov. Ďalšie príklady by mohli vymenovať kolegovia z robotiky, keď okrem zlepšenia kvality výrobkov alebo zvýšenia produktivity výroby často dôjde aj k zlepšeniu pracovných podmienok. Pri väčšom objeme peňazí by to mohlo byť aj výraznejšie. V mnohých prípadoch teda nie veľké navýšenie finančných prostriedkov nad plánovaný investičný rozpočet prinesie podstatné zlepšenie pracovných podmienok, čo sa odrazí aj na pracovnom výkone zamestnancov a ich spokojnosti. A to sa vždy vyplatí.