Ing. Ján Kováčik


Prispejme k inováciám v čase krízy

27.9.2009
Dnes už môžeme len konštatovať, že finančná kríza prerástla v globálnu hospodársku krízu. Ťažko nájsť oblasť ľudskej činnosti, ktorej by sa negatívne nedotkla. Istý politik sa vyjadril v...

„Druhotné“ prínosy investícií

23.9.2009
V súčasnosti, ešte viac ako v minulosti, firmy veľmi starostlivo zvažujú, kde použijú investičné prostriedky. Existujú rôzne metódy hodnotenia efektívnosti investícií, o ktorých sa na tomto...

Optimalizácia výrobných prostriedkov sa stáva nevyhnutnosťou

10.10.2008
Poslanie automatizačných systémov sa neustále prispôsobuje novým požiadavkám. Dnes už nestačí výrobný proces len riadiť, treba mať aj dostupné informácie v reálnom čase s cieľom...

Prevencia sa oplatí

08.7.2008
S pojmom prevencia sa stretávame čoraz častejšie. Preventívne chodíme na zdravotné prehliadky, preventívne sa dávame očkovať proti chrípke, s autom chodíme na preventívne servisné kontroly...

Nepodceňujeme význam snímačov a akčných členov?

08.4.2008
Pod pojmom automatizácie výrobného procesu si mnohí okamžite predstavia riadiaci systém s jeho vstupno-výstupnými jednotkami, procesorom, inžinierskymi a operátorskými stanicami a v...

Optimalizujme využívanie automatizačných technológií

23.2.2008
V začiatkoch rozvoja priemyselnej automatizácie sa tvorcovia riešení snažili automatizovať všetko s cieľom vylúčiť ľudský faktor, ktorý bol považovaný za najslabšie miesto v celom procese...

Riešenia šité na mieru?

17.12.2007
S týmto slovným spojením sa dnes stretávame na každom kroku. Na mieru nám „ušijú“ automobil, dom či byt, nábytok, všetko záleží na našich predstavách, ale hlavne na finančných možnostiach.

Prečo inovovať riadiaci systém

12.8.2007
Nové technologické linky sú dnes vybavené najmodernejšou automatizáciou, kde majú nezastupiteľné miesto riadiace systémy. Tieto systémy umožňujú nielen optimálne riadenie technológie,...

Automatizácia a bezpečnosť IT

17.5.2007
Automatizáciu si v súčasnosti už nevieme predstaviť bez informačných a komunikačných technológií. Pomocou informácií požadovaných v reálnom čase možno optimalizovať vlastnosti celého...

Aby projekt splnil očakávania

04.4.2007
V minulosti bol hlavný prínos automatizácie zameraný na zvýšenie produkcie, v súčasnosti je to hlavne zlepšenie kvality, zníženie nákladov a zvýšenie produktivity výroby. Ciele...
Fórum kvality 2024, Žilina

Ing. Ján Kováčik

Ing. Ján Kováčik

Ing. Ján Kováčik
riaditeľ divízie Automatizačné technológie ABB, s.r.o.

Počet článkov: 10

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Logistika a riadenie skladov potrebujú zlepšiť „viditeľnosť“)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Teodor Škereň (O dôležitosti dát a IOT v priemysle)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)