Je to jeden so spôsobov, ako krízu „prečkať“, ale nedá sa urobiť viac? Našťastie mnohí sa s touto myšlienkou nestotožňujú a hľadajú nové možnosti, ako uspieť so svojimi produktmi na trhu. Za príkladmi netreba chodiť ďaleko. Všetky automobilky na Slovensku pripravujú nové modely automobilov, inovácie môžeme zaregistrovať aj pri energetických zdrojoch. Všetky inovačné procesy sú vyvolané zmenou dopytu samotných používateľov, pričom rýchlosť prispôsobenia sa novým požiadavkám dáva väčšiu šancu na úspech firmy. Akú úlohu zohráva v tomto procese automatizácia?

Produkty automatizačných technológií dnes disponujú veľmi sofistikovanými vlastnosťami a funkciami umožňujúcimi zoptimalizovať výrobný proces v priemysle aj v energetike. Je dobre, že inovačný proces nezastal ani v tejto oblasti, pričom výrobcovia automatizačných produktov aj v súčasnosti stále vyčleňujú nemalé prostriedky na vývoj a výskum nových technológií. Preto nie je náhoda, že informácie o nových produktoch sú neprestajne publikované na internetových stránkach, v odborných časopisoch, katalógoch a pod. Zdá sa, že informácií o najnovších produktoch je dosť.

Sú však tieto informácie také, aby zaujali zákazníka natoľko, že sa začne zaujímať o aplikáciu týchto produktov v ich firme? Domnievam sa, že v mnohých prípadoch nie. Veľmi často prezentácia nového produktu spočíva vo vymenovaní technických parametrov a funkcií, bez poukázania na prínosy v reálnej aplikácii. Skôr, ako frekvencia mikroprocesora, prenosová rýchlosť, reakčný čas, veľkosť pamäte, počet vstupov/výstupov, používateľa zaujíma prínos týchto parametrov napr. na zvýšenie bezpečnostných funkcií, presnosti a stability riadenia, zlepšenie kvality, zníženie energetickej náročnosti či výrobných nákladov a pod. Je na nás, zástupcoch výrobných závodov automatizačných produktov, ako aj na automatizérskych spoločnostiach, aby boli unikátne vlastnosti týchto produktov využité na zvýšenie konkurencieschopnosti firiem na Slovensku.

Hovorí sa, že dobrá myšlienka či nápad sa predávajú samy. Musí byť však jasne formulovaná.