Je to tak aj v automatizačných projektoch? Je riešenie šité na mieru limitované finančnou predstavou investora to najoptimálnejšie? Ak chcú dodávateľské firmy uspieť, musia svoje riešenie prispôsobiť finančným predstavám investora. Každá renomovaná automatizérska firma si ako prioritu kladie splnenie všetkých požadovaných parametrov kladených na projekt.

Takže riešenie je na svete, pričom zohľadňuje finančné aj technické požiadavky kladené na súčasný stav. V tvrdom konkurenčnom boji je však úspešný len ten výrobca, ktorý dokáže veľmi operatívne reagovať na dynamicky sa meniace potreby trhu. Preto je výhodné, ak sa vo filozofii nového riešenie uvažuje aj s možnou optimalizáciou či adaptáciou na budúce požiadavky technológie. Našťastie riadiace DCS systémy od renomovaných spoločností majú dnes modulárne vyhotovenie umožňujúce rozširovanie systému bez väčších problémov. Ale aj tu je výhodné zvoliť taký variant systému, ktorý podporuje nadstavbové funkcie, akou je napr. asset optimization, integrácia do MES či ERP systémov.

Iný prípad je, keď sa na riadenie procesu použije PLC, ktoré nezaručuje zvýšené funkcionality ako DCS systémy. Zložitejšie je to tiež pri akčných členoch. Ak sa už raz zákazník rozhodne napr. pre spúšťač a technológia si v budúcnosti vyžiada otáčkovú reguláciu, jediným riešením je jeho náhrada frekvenčným meničom. V niektorých prípadoch sme svedkami, že už aj samotná technológia, tiež ušitá na mieru, je navrhnutá na „hranu“. Zaznamenávame opačný prístup k návrhu zariadení ako v minulosti, keď mnohé z nich boli neúmerne predimenzované. Dnes sa stáva, že napr. elektrický pohon nadimenzovaný na základe podkladov od technologickej firmy, býva často preťažovaný, nehovoriac o prípadnej potrebe navýšenia výkonu, vyvolanej požiadavkami technológie.

Otvára sa tu preto otázka, či šetrenie finančných prostriedkov za každú cenu je tým správnym riešením. Dodatočné investície sú aj pre nepatrnú zmenu technológie v konečnom dôsledku vyššie, akoby to bolo pri prvotnej investícii.