Za vývojom väčšiny z nich je stredný, resp. malý podnik zložený zo skupiny nadšencov, ktorí chceli zrealizovať svoje nápady a ciele. Kým v minulosti vývoj robotického systému prebiehal od prvotného návrhu cez vývoj algoritmov riadenia až po kompletnú realizáciu, tak povediac, pod jednou strechou, v súčasnosti sa ponúkajú možnosti, ako takýto vývoj postaviť na existujúcich robotických platformách a modulárnych systémoch. Obrovskou výhodou takejto platformy je práve to, že nemusíte vyvíjať robotický systém od začiatku, ale môžete použiť existujúce riešenia. Tým sa vývoj nových aplikácií, ale aj nových princípov mnohonásobne urýchľuje. Navyše netreba disponovať veľkým počtom vývojárov.

Tieto robotické platformy možno rozdeliť podľa ich autorov na proprietárne a otvorené. Proprietárne sú viazané na spoločnosť, organizáciu či firmu, ktorá ich vyvíja, prípadne predáva. Otvorené platformy sú zväčša prepojené na komunitný vývoj bez obmedzenia na jednu alebo viacero spoločností, resp. vývojárov. Spomínaný urýchlený vývoj predovšetkým komunitných otvorených platforiem má, samozrejme, aj svoju odvrátenú stranu a tou sú práve priemyselné aplikácie a využitie. Vyplýva to práve z nedôveryhodnosti zdroja a absencie adresovateľnosti autorov jednotlivých častí (balíkov) týchto platforiem, čo je v priemysle ťažko akceptovateľné.

Jednou z najrozšírenejších platforiem je robotický operačný systém ROS (Robot Operating System, www.ros.org). Práve vďaka komunitnej podpore sa na jeho vývoji podieľajú celosvetovo tisícky programátorov a vývojárov. Kým však vo svete stavia na ROS svoj vývoj množstvo súkromných spoločností, ako iRobot, Willow Garage či Rethink Robotics, ale aj technologických inštitútov či univerzít, ako MIT a IPA Fraunhofer, u nás sa systému ROS venuje iba hŕstka špecialistov roztrúsená po celom Slovensku. Je to veľká škoda, lebo podľa môjho názoru je to jeden zo systémov, ktorý bude bez problémov použiteľný aj pre priemyselné aplikácie. Dôkazom, že táto pretrvávajúca skepsa a strach zo strany priemyselných závodov je pomaly na ústupe, je aj iniciatíva s názvom ROS-industrial