Ing. Ján Rofár, PhD.


Inteligentné výrobné systémy

19.9.2016

Priemyselné závody, ich dodávatelia, integrátori, logistické spoločnosti a ďalšie entity v tomto reťazci spustili závod a predbiehanie sa vo všelijakých možných technologických novinkách, dúfajúc, že tým vytvoria inteligentné výrobné systémy. Aj keď je táto snaha určite oceniteľná, treba si uvedomiť, čo je ich hlavným cieľom. Určite sa nájdu takí, ktorí bez váhania vyslovia názor, lebo Industrie 4.0. Iní zase vsadia na optimalizáciu výroby, či zvýšenie produktivity. Možno budú aj takí, ktorí budú tvrdiť, že sa chcú priblížiť bližšie k zákazníkovi pomocou prispôsobenia výrobku jeho potrebám. 

Virtuálne uvedenie do prevádzky

08.3.2016

Narastajúci stupeň automatizácie a robotizácie priemyselnej výroby požaduje aj vývoj nových prístupov v predvýrobných fázach. Kým bola priemyselná výroba postavená z veľkej časti na ľudskej práci, zmena výrobných postupov nevyžadovala veľkú investíciu do výrobných zariadení. Avšak pre zväčšujúce sa nároky na kvalitu, produktivitu a efektivitu sériovej výroby (ktorá často predstavuje monotónnu a náročnú ľudskú prácu bez pridanej hodnoty) je tento rastúci stupeň automatizácie nevyhnutný.

Potreba sieťovania v teórii a praxi

13.10.2015

Snaha o rozvoj automatizácie, robotiky a digitalizácie v spojení s implementáciou národnej stratégie RIS3 či iniciatívou Priemysel 4.0 je v súčasnosti na Slovensku zrejmá. Odznieva to skoro na každej odbornej či vedeckej technickej konferencii ohľadom podpory inovácií, ako bol aj Digitálny podnik 2015. Čo však nie je zrejmé, je spôsob, akým treba začať napĺňať výzvy, ktoré prináša. Ako obvykle u nás na Slovensku ponuka prevyšuje dopyt a o najnovších technických inováciách rozprávajú predovšetkým výskumné a vývojové centrá.

Absolventi technických vysokých škôl

13.7.2015

V máji som sa ako člen štátnicovej komisie zúčastnil na záverečných štátnych skúškach bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Na základe všeobecnej verejnej mienky, že úroveň technických vysokých škôl v súčasnosti upadá, som nemal veľké očakávania. Napriek týmto mojím očakávaniam som bol na konci štátnic veľmi milo prekvapený. Záverečné bakalárske a inžinierske práce boli veľmi zaujímavé, dokonca študenti dokázali vhodne reagovať na otázky členov komisií, v ktorých boli aj ľudia z praxe. Samozrejme, že sa to nedá zovšeobecniť na všetkých a vyskytli sa aj zlé prípady. Možno však s určitosťou konštatovať, že medzi najlepšie práce patrili tie, ktorých autori boli na odbornej praxi vo firmách či priemyselných závodoch a ich záverečné práce na túto prax aj nadväzovali.

Inteligentné výrobné systémy

25.4.2015

Vo väčšine magazínoch a časopisoch zaoberajúcich sa priemyselnou výrobou sa nepochybne každý stretne s pojmom Industry 4.0. Je to stratégia definovaná v Nemecku ohľadom rozvoja priemyselnej výroby a vytýčenia hlavných cieľov 4. priemyselnej revolúcie. O čo však v tomto prípade naozaj ide? Kde nastáva zmena a posun oproti súčasnosti? Aké výhody to prinesie priemyselnej výrobe? Aké výhody to prinesie zákazníkom? Možno toto je to pravé miesto, od ktorého treba začať, a to u zákazníkov.

Robotické platformy

03.2.2015

Humanoidné roboty, robotické drony, kooperujúce roboty alebo aj robotické vysávače a iné zariadenia sú výdobytky modernej robotiky, ktoré sa uplatňujú
v rôznych odvetviach, no ich nábeh v priemyselnej výrobe je veľmi pozvoľný.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama