Ing. Ján Rofár, PhD.


Inteligentné výrobné systémy

19.9.2016

Priemyselné závody, ich dodávatelia, integrátori, logistické spoločnosti a ďalšie entity v tomto reťazci spustili závod a predbiehanie sa vo všelijakých možných technologických novinkách, dúfajúc, že tým vytvoria inteligentné výrobné systémy. Aj keď je táto snaha určite oceniteľná, treba si uvedomiť, čo je ich hlavným cieľom. Určite sa nájdu takí, ktorí bez váhania vyslovia názor, lebo Industrie 4.0. Iní zase vsadia na optimalizáciu výroby, či zvýšenie produktivity. Možno budú aj takí, ktorí budú tvrdiť, že sa chcú priblížiť bližšie k zákazníkovi pomocou prispôsobenia výrobku jeho potrebám. 

Virtuálne uvedenie do prevádzky

08.3.2016

Narastajúci stupeň automatizácie a robotizácie priemyselnej výroby požaduje aj vývoj nových prístupov v predvýrobných fázach. Kým bola priemyselná výroba postavená z veľkej časti na ľudskej práci, zmena výrobných postupov nevyžadovala veľkú investíciu do výrobných zariadení. Avšak pre zväčšujúce sa nároky na kvalitu, produktivitu a efektivitu sériovej výroby (ktorá často predstavuje monotónnu a náročnú ľudskú prácu bez pridanej hodnoty) je tento rastúci stupeň automatizácie nevyhnutný.

Potreba sieťovania v teórii a praxi

13.10.2015

Snaha o rozvoj automatizácie, robotiky a digitalizácie v spojení s implementáciou národnej stratégie RIS3 či iniciatívou Priemysel 4.0 je v súčasnosti na Slovensku zrejmá. Odznieva to skoro na každej odbornej či vedeckej technickej konferencii ohľadom podpory inovácií, ako bol aj Digitálny podnik 2015. Čo však nie je zrejmé, je spôsob, akým treba začať napĺňať výzvy, ktoré prináša. Ako obvykle u nás na Slovensku ponuka prevyšuje dopyt a o najnovších technických inováciách rozprávajú predovšetkým výskumné a vývojové centrá.

Absolventi technických vysokých škôl

13.7.2015

V máji som sa ako člen štátnicovej komisie zúčastnil na záverečných štátnych skúškach bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Na základe všeobecnej verejnej mienky, že úroveň technických vysokých škôl v súčasnosti upadá, som nemal veľké očakávania. Napriek týmto mojím očakávaniam som bol na konci štátnic veľmi milo prekvapený. Záverečné bakalárske a inžinierske práce boli veľmi zaujímavé, dokonca študenti dokázali vhodne reagovať na otázky členov komisií, v ktorých boli aj ľudia z praxe. Samozrejme, že sa to nedá zovšeobecniť na všetkých a vyskytli sa aj zlé prípady. Možno však s určitosťou konštatovať, že medzi najlepšie práce patrili tie, ktorých autori boli na odbornej praxi vo firmách či priemyselných závodoch a ich záverečné práce na túto prax aj nadväzovali.

Inteligentné výrobné systémy

25.4.2015

Vo väčšine magazínoch a časopisoch zaoberajúcich sa priemyselnou výrobou sa nepochybne každý stretne s pojmom Industry 4.0. Je to stratégia definovaná v Nemecku ohľadom rozvoja priemyselnej výroby a vytýčenia hlavných cieľov 4. priemyselnej revolúcie. O čo však v tomto prípade naozaj ide? Kde nastáva zmena a posun oproti súčasnosti? Aké výhody to prinesie priemyselnej výrobe? Aké výhody to prinesie zákazníkom? Možno toto je to pravé miesto, od ktorého treba začať, a to u zákazníkov.

Robotické platformy

03.2.2015

Humanoidné roboty, robotické drony, kooperujúce roboty alebo aj robotické vysávače a iné zariadenia sú výdobytky modernej robotiky, ktoré sa uplatňujú
v rôznych odvetviach, no ich nábeh v priemyselnej výrobe je veľmi pozvoľný.

Ing. Ján Rofár, PhD.

Ing. Ján Rofár, PhD.

Riaditeľ spoločného výskumného pracoviska ZIMS

Žilinská univerzita

CEIT, a.s.

Počet článkov: 6

Autori

prof. Ing. František Janíček, PhD. (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Ing. Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Ing. Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Ing. Marek Baluška, PhD. (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Ing. Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Ing. Vladimír Boďo CSc. (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Ing. Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Ing. Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (Možnosti a perspektívy riadenia)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Čakajú nás významné inovácie)

Ing. Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (Dozrel čas na zmenu)

Ing. Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

Ing. Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Prof. Ladislav Jurišica PhD. (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Ing. Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Bez cieľa)

Ing. Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ing. Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ing. Ladislav Major MBA (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Prof. Ing. Ján Mikleš DrSc. (O jednom nezmyselnom spore)

Ing. Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Ing. Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD. (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Ing. Viera Peťková, PhD. (Čo prinesie výmena generácií?)

Ing. Martin Pokorný (Bez merania...)

Ing. Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ing. Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Ing. Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ing. Ján Rofár, PhD. (Inteligentné výrobné systémy)

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc. (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Ing. Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Ing. Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Ing. Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Ing. Anton Štefánek (Industry 4.0)

Ing. Peter Tirinda, CSc. (Ochrana a diagnostika strojov)

Prof. Ing. Vojtech Veselý DrSc. (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Ing. Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki („Všetko zlé je na niečo dobré.“)

ENERGOFÓRUM 2019, Tále
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2019
Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

2
Podujatia na deň 2.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

Konferencia DIS 2019, Košice

01.10.2019 - 02.10.2019

3
Podujatia na deň 3.10.2019
Smart Industry 2019, Žilina

02.10.2019 - 03.10.2019

4 5 6
7
Podujatia na deň 7.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

8
Podujatia na deň 8.10.2019
Eaton TOUR 2019, Trenčín

08.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

9
Podujatia na deň 9.10.2019
Eaton TOUR 2019, Košice

09.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

10
Podujatia na deň 10.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

11
Podujatia na deň 11.10.2019
Medzinárodný strojársky veľtrh 2019, Brno

07.10.2019 - 11.10.2019

12 13
14 15
Podujatia na deň 15.10.2019
Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

16
Podujatia na deň 16.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

Výrobný manažment 2019, Žilina

15.10.2019 - 16.10.2019

17
Podujatia na deň 17.10.2019
Konferencia ELKON 2019, Halič

16.10.2019 - 17.10.2019

ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

18
Podujatia na deň 18.10.2019
ENERGOFÓRUM 2019, Tále

17.10.2019 - 18.10.2019

19 20
21 22
Podujatia na deň 22.10.2019
Eaton TOUR 2019, Bratislava

22.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

23
Podujatia na deň 23.10.2019
Eaton TOUR 2019, Banská Bystrica

23.10.2019

PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

24
Podujatia na deň 24.10.2019
PROJEKTANTI 2019, Jasná

22.10.2019 - 24.10.2019

Slovenská kooperačná burza 2019, Bratislava

24.10.2019

25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal