Riadenie procesov prevádzky distribučnej ­elektrizačnej sústavy sme mali decentralizované na šiestich dispečingoch nášho regiónu. Od minulého roku je to ­sústredené na jedno miesto, odkiaľ sa diaľkovo ­ovládajú všetky 110/22 kV elektrické stanice, ­desiatky 22 kV trafostaníc, reclosérov a stovky diaľkovo ovládaných úsekových odpojovačov. Tieto procesy vyvolali potrebu zvýšenia počtu a zálohovania optických prenosových ciest, s mobilnými operátormi bolo ­potrebné zabezpečiť prenosy cez GPRS a zníženie počtu dispečerov, ktoré prinieslo cez ich vyššiu náročnosť práce lepšiu efektivitu riadenia a zníženie mzdových nákladov.

Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina patrí do skupiny EdF. Majitelia majú neustály záujem na ­ekonomickom výsledku spoločnosti, aby zostal ­zachovaný trend zisku, a preto sa v poslednom čase upriamili na náklady na údržbu. Cieľom údržby je, aby sme odstránením nájdených chýb znížili riziko možných porúch v dodávke elektrickej energie našim zákazníkom. V prípade zníženia nákladov na údržbu budeme musieť byť náročnejší pri zavádzaní čoraz podrobnejšieho monitoringu jednotlivých zariadení, aby sme mohli presnejšie lokalizovať chybné časti systému a tým vytvoriť predpoklady na ich rýchlejšie vyhodnotenie na jednotlivých pracoviskách.

Vďaka týmto zlepšeniam majú pracovníci centrálneho dispečingu k dispozícii informácie, ktoré im pomáhajú predchádzať niektorým možným poruchám. Trendy automatizácie v energetike postupujú želaným smerom, len nás ako prevádzkových pracovníkov mrzí, že niekedy nasadzujeme na základe verejného obstarávania lacnejšie zariadenia, čím sú investičné náklady síce nižšie, no operatívne náklady sú vyššie a technický čas života sa skracuje. K tomu pribúdajú pri reklamáciách u výrobcov ďalšie a ďalšie SW verzie jednotlivých zariadení a tým sa nám komplikuje prehľadnosť a zvyšuje náročnosť prístrojového vybavenia.