Ing. Libor Grenčík


Automatizácia a údržba v energetike

09.11.2011

Automatizácia v energetike sa neustále rozširuje a ­postupne prechádza zmenou od elektromechanických cez elektronické až k mikroprocesorovým programovaným automatikám, ktoré riadia rôzne činnosti v prevádzke energetickej sústavy. Výsledkom je vyššia spoľahlivosť, rýchlosť a lepšia diagnostika týchto činností.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama