Kupujme slovenské potraviny, apelujú na nás zo všetkých strán výrobcovia potravín. Má to svoju logiku. Kúpou ­slovenských potravín podporíme rozvoj vidieka, zamestnanosť a našu potravinovú sebestačnosť. Trochu ma však mrzí, že mnohí z nich už takto nerozmýšľajú pri kúpe strojov, technologických zariadení potrebných na výrobu alebo služieb. Tam akoby už princíp solidarity nepotrebovali a často prehliadajú slovenských výrobcov technologických liniek. Na Slovensku je pritom veľa firiem zameraných na výrobu strojov, technologických zariadení a liniek, pričom často väčšinu produkcie exportujú. Slovenskí výrobcovia ­potravinárskych liniek dnes svoje zariadenia väčšinou vyrábajú z nehrdzavejúcej ocele a spĺňajú najprísnejšie hygienické a bezpečnostné kritériá európskych noriem.

Dokážu sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka. Zákazníci, samozrejme, požadujú vysokú kvalitu, dlhú životnosť, lepšie služby, a to za primeranú cenu, často aj s vysokým stupňom automatizácie a riadenia procesov, vizualizáciou aj softvérom. To im vďaka odbornej kvalifikácii pracovníkov, modernému technologickému vybaveniu a systému riadenia kvality dokážu zabezpečiť aj stroje vyrobené u nás, pričom pri uvedení strojov do prevádzky, zaškolení, servisných zásahoch a dodávkach náhradných dielov dokážu byť pružnejší ako zahraniční výrobcovia.

Mohli by sme sa poučiť aj z iných krajín, kde trhové hospodárstvo funguje, že na zvýšenie alebo udržanie zamestnanosti nepotrebujeme vždy len investičné stimuly, daňové úľavy alebo finančné prostriedky z fondov. Niekedy stačí, aby sme domýšľali súvislosti nielen pri predaji, ale aj pri kúpe. Veď slovenskí výrobcovia zariadení pre potravinársky priemysel sú často na druhej strane ako ich zákazníci, ktorým by tiež chceli predávať svoje výrobky. Potravinársky priemysel prešiel za posledné roky búrlivým vývojom, charakteristická je podstatná zmena v počte a vo veľkosti potravinárskych podnikov, ich vlastníctvo a organizačná štruktúra.

Potravinárstvo sa však aj v čase krízy považuje za jedného z ťahúňov hospodárstva; kým kúpu auta alebo spotrebného tovaru môžeme odložiť, potraviny kupujeme každodenne a celková spotreba potravín sa zvyšuje, viac sa kupujú polotovary. Potravinársky priemysel na Slovensku má potenciál, aby sa podieľal na väčšej tvorbe HDP a vytvoril predpoklady na ďalší rast zamestnanosti, pričom prácu by mohol priniesť aj na vidiek. Dovoľte, aby som poprial všetkým, aby bol nový rok prajnejší, radostnejší, aby priniesol viac pracovných príležitostí, najme všetkým tohtoročným absolventom škôl. Tiež by som poprial veľa úspechov aj redakcii ATP Journalu, dúfam, že aj vďaka nemu bude na Slovensku viac sofistikovanejšej práce.