Ing. Marián Eisele


Kupujme slovenské výrobky

29.1.2013


Potrebujeme sušené slivky z Kanady, zemiaky z USA, mrazené kurence z Brazílie alebo hrušky z JAR? Musíme dovážať viac ako 50 % potravín? Potrebujeme vôbec pri dnešnej globalizácii slovenské výrobky? Veď o tom, čo je slovenský výrobok a aké kritériá by mal spĺňať, by sa dalo veľa diskutovať a vzhľadom na zameranie našej ekonomiky na export by to mohlo byť aj kontraproduktívne prílišné zdôrazňovanie pôvodu výrobku. Jednoznačne sa však pri potravinách prikláňam k názoru, že slovenské potraviny potrebujeme. S potravinovou sebestačnosťou je to podobne ako s armádou. Ich potrebu nemusíme pociťovať desiatky rokov, ale ak k tomu, nedajbože, príde, od ich správneho fungovania môžu závisieť životy mnohých.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama