Do roku 2025 sa má celosvetová spotreba elektrickej energie takmer zdvojnásobiť. S tým súvisiace zdražovanie surovín a energií vyžaduje nasadzovanie energeticky efektívnych výrobných technológií s použitím optimalizovaných spotrebičov. Až 70 % spotreby elektrickej energie v priemysle pripadá na systémy poháňané elektromotormi.

Nedávno som čítal, že len v Európe by sa dalo ušetriť ročne 36 TWh, keby sa len napríklad neregulované pohony na čerpadlách, ventilátoroch a kompresoroch nahradili pohonmi s reguláciou otáčok, alebo ďalších 7 TWh by sa získalo nasadzovaním energeticky úsporných motorov. Ak k tomu pridáme optimalizovaný riadiaci systém, správne navrhnutú vn a nn časť a čoraz väčší význam nadobúdajúce systémy na meranie a riadenie optima spotreby, potom majú naši automatizéri v rukách úžasný potenciál energie. Je tu však jeden háčik: momentálne rozhodujú veľmi často pri nových investíciách ekonómovia a ich zriaďovacie ceny, ktoré si tvrdo strážia.

Takže nám technikom (vývojárom, projektantom, montérom, ale aj technickým pracovníkom zodpovedným za prevádzku u koncového zákazníka) neostáva nič iné, ako spoločne presviedčať investorov nielen o vysokej kvalite našich dodávok, ale zároveň vykonávať osvetu na tému posúdenie celkového životného cyklu našich systémov, strojov a zariadení, ako aj o návratnosti vložených financií napríklad do frekvenčných meničov s rekuperáciou alebo do vysokoúčinných motorov, ktoré šetria až do 40 % stratového výkonu oproti predchádzajúcim typom. Pri dnešných cenách energií je návratnosť takýchto investícií kratšia ako dva roky.

Vzhľadom na neustále sa rozvíjajúce energeticky náročné odvetvia na Slovensku (metalurgia, chémia, výroba stavebných hmôt, automobilový priemysel a pod.) je ďalšia úloha slovenských automatizérov jasná: automatizovať s energiou. Presadiť moderné a kvalitné riešenia totiž vyžaduje často viac energie ako ich realizácia.