Ing. Marián Hrica


„Kto šetrí, má za tri.“

05.10.2011

Predpokladá sa, že celková spotreba energie vo svete bude v roku 2050 dvojnásobná oproti dnešku. Z tejto celkovej spotreby sa minie okolo 30 % v priemysle. Aj vzhľadom na pripravovanú redukciu jadrovej energetiky sa očakáva nárast ceny energií do roku 2030 o viac ako 30 %.

Všetko zlé je na niečo dobré

15.7.2011

Udalosti v Japonsku a následne prijaté opatrenia boli už veľakrát prediskutované z rôznych pohľadov. Majú však taký výrazný dosah na techniku a automatizáciu aj u nás, že sa tejto téme nedá vyhnúť. Nás sa tento problém priamo dotkol v niekoľkých rovinách:

Intuícia v automatizácii

08.4.2011
Ako som spomínal už v mojom januárovom príhovore, na Slovensku registrujeme v oblasti priemyslu výrazný nárast investícií. Najvýraznejšie aktivity sú, samozrejme, v automobilovom priemysle, a to nielen u samotných výrobcov automobilov, ale aj u väčšiny ich subdodávateľov. Enormný nárast sa prejavuje v gumárenskom priemysle u výrobcov pneumatík aj u výrobcov produkčných liniek a technológií.

Zmena je život

26.1.2011
Posledné mesiace minulého kalendárneho roka znamenali zásadnú pozitívnu zmenu v situácii v našom priemysle s priamym vplyvom na realizáciu projektov v automatizácii. Napriek tvrdeniam našich západoeurópskych kolegov, že sú z posledných rokov lepšie pripravení zvládnuť krízu a pokrízový nábeh výroby ako my Východoeurópania, ktorí sme predtým riadnu krízu nezažili, zisťujeme spoločne, že až také jednoduché to nie je.

Šetriť sa nevypláca

08.10.2010
Keď si kupujeme súkromne nové auto, televízor alebo počítač, rozhodujeme sa spravidla nielen podľa technických parametrov a značky, ale veľmi často prihliadame aj na dostupnosť, rýchlosť a kvalitu servisu, ktorý výrobca v našom teritóriu zabezpečuje.

Sme ľudia, nie automaty

17.7.2010
Napriek tomu, že väčšina z nás sa denne venuje problematike projektovania a programovania komunikačných riešení pre riadiace systémy, pohony a iné technológie, je pre nás stále dôležité stretávať sa a rozprávať ako bežní ľudia.

Dodávať „bezpečnosť“

05.4.2010
S postupne ustupujúcou krízou sa do popredia znova dostáva otázka bezpečnosti a s ňou súvisiacich noriem a predpisov, a to v oblasti automatizácie výrobných procesov, ako aj v oblasti samotnej produkcie výrobných strojov.

Šťastný nový rok

07.11.2009
Práve v týchto dňoch sme u nás už tradične ukončili obchodný rok 2009/2010 a prvým októbrom sme začali znovu od začiatku. Vďaka dobrému nápadu našich ekonómov hodnotíme rok už teraz, keď je na to dostatok času a Silvester nám zostane pre rodiny a priateľov.

Energia – kde ťa ľudia berú

24.7.2009
Keďže som svoju odbornú prax začínal ako projektant bezpečnostných riadiacich systémov na 1. a 2. bloku JE Mochovce, skutočne ma potešilo nedávne rozhodnutie o dostavbe ďalších dvoch blokov tejto elektrárne.

Šetriť s rozumom

03.5.2009
V súčasnej ťažkej hospodárskej situácii sa väčšina koncových zákazníkov v priemysle rozhodla šetriť náklady. Denne sme svedkami rušenia alebo aspoň pozastavenia investícií, minimalizovania projektov na rekonštrukcie a úpravy výrobných liniek. Toto všetko má, samozrejme, negatívny vplyv na výrobcov automatizačných prostriedkov a pohonov, ale aj na inžinierske firmy, ktoré ich nasadzujú.
<< < | 1 | 2 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Marián Hrica

Marián Hrica

Ing. Marián Hrica
STU Bratislava, Elektrotechnická fakulta, katedra Technická Kybernetika, zameranie Riadiace systémy, 1985 – 1990 projektant merania a regulácie Elektromont Bratislava 1990 1994 samostatný projektant riadiacich systémov PPA Bratislava 1994 – 1996 projektant automatizačných systémov Siemens KWU Erlangen 1996 -1998 vedúci projektu EMO 1,2 PPA Bratislava 1998 – 2003 obchodný riaditeľ a konateľ PPA Energo 2003 riaditeľ divízie Industry Automation / Drive Technologies Siemens s.r.o. Bratislava.
Je členom redakčnej rady ATP Journal.

Počet článkov: 19

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Dáta – základ riadenia a zlepšovania)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (IIoT môže pomôcť vodným elektrárňam pri riešení aktuálnych výziev)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
RSS | iCal