Neustále turbulencie na finančných trhoch a enormný rast cien materiálov a energií nútia aj slovenských výrobcov vážne sa zaoberať týmto problémom. V dominujúcich odvetviach, ako je automobilový priemysel, spracovanie kovov, chemický priemysel a potravinárstvo, sú náklady na energiu často až do 40 % celkových nákladov na výrobu a ich znižovanie sa stáva rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti koncových výrobkov. Takže aj najtvrdší odchovanci socializmu dodnes veselo plytvajúci energiami všade, kde sa len dá, počnúc vlastnými domácnosťami, sú konečne donútení tlakom okolností a manažmentu svojej firmy začať konať.

Pre automatizáciu a automatizérov sa tým vytvára významný trh na uplatnenie modernej techniky a Power-Managment systémov. Konečne sa denne objavujú nové otázky, dopyty a zadania na nasadenie energeticky úsporných motorov, meničov a systémov schopných poskytnúť energetické bilancie špecifické pre dané odvetvie. Prevádzkovatelia sa vážne zaujímajú o technické možnosti rekuperácie elektrickej energie, rieši sa problematika optimalizácie teploty a tlaku pri výrobe energií, nemenej dôležitá je spotreba vody. Pri už prevádzkovaných technológiách sa stáva hlavným problémom chýbajúca transparentnosť v spotrebe a toku energií, či už v samotnej technológii, alebo v časti infraštruktúry. Najťažšou úlohou technikov je doplniť prevádzky o prvky umožňujúce identifikovať a riadiť spotrebu nielen jednotlivých technologických celkov, ale ísť až na úroveň jednotlivých spotrebičov.

Pri nových projektoch treba presvedčiť investorov a nasadiť moderné programovateľné prístroje priamo integrovateľné do Power-Managment systémov. Potom je už len malý krôčik k tomu, aby sa naši slovenskí inžinieri konečne dostali k rozsiahlejším projektom na najvyššej úrovni riadenia. Je jedno, či ich nazývame MES, EMS alebo PMS, či budú používať štandardné SW balíky alebo na mieru šité riešenia.

Damoklov meč – úspora energií, visiaci nad hlavami priemyselných výrobcov, prináša vysoko sofistikovanú prácu pre automatizérov.