Výrobcovia sú povinní dodržiavať neustále inovované pravidlá, predovšetkým v oblasti posúdenia prevádzkových rizík a nových požiadaviek na bezpečnostnú dokumentáciu. V sprievodnej technickej dokumentácii musí byť na to kvalifikovaným personálom vydokladované bezpečnostné riziko, ako aj splnenie príslušných harmonizovaných noriem Európskej únie. Potom, samozrejme, nasleduje realizácia v predchádzajúcich procesoch definovaných bezpečnostných funkcií v etape projektovania.

V etape výroby sa s použitím kvalifikovaných hardvérových a softvérových komponentov musí vykonať podľa normou predpísaných skúšok overenie dosiahnutia definovaných parametrov. Samozrejme, že významní výrobcovia kvalifikovanej bezpečnostnej techniky (vrátene nás) sledujú tento trend a svojim zákazníkom ponúkajú okrem dodávok zabezpečujúcich štandardné funkcie aj riešenie problematiky bezpečnosti priamo v produktoch (napr. Fail Safe CPU PLC, Safety Profibus/Profinet, Safety funkcie pohonov a CNC riadenia).

Ide v podstate o dvojkanálové vyhotovenie, pričom obidva kanály strážia tú istú funkciu. Dodávať „bezpečnosť“ však znamená, že výrobca zabezpečuje celý rad ďalších podporných služieb, ako sú špeciálne školenia, simulačný softvér, virtuálna produkcia, typové špeciálne testy (EMC, termografia…) a možnosť preverenia bezpečnostných funkcií certifikovaným online nástrojom. V prípade požiadavky zákazníka ponúkame odborné poradenstvo so zabezpečením kontroly zhody nášho riešenia s príslušnými normami, ako aj s vystavením certifikátu CE. Prostredníctvom online podpory si naši zákazníci môžu porovnať svoje riešenie s konkrétnymi funkčnými príkladmi zostavenými podľa najnovších noriem, skontrolovať svoju dokumentáciu, resp. prediskutovať svoje problémy na fóre kvality.

Je potrebné, aby slovenskí konštruktéri a prevádzkovatelia vedeli, že aj v tejto oblasti môžu u nás nájsť významnú podporu.