Veľmi dobre si viem predstaviť, koľko vysokokvalifikovaných technikov, automatizérov a elektrikárov tu nájde svoje uplatnenie. Často stretávam kamarátov, bývalých aj terajších kolegov, ktorí na tomto projekte pracujú a teraz sa chystajú na realizáciu, a v kútiku duše im trochu závidím, že nie som priamo pri tom a že nezažijem ten úžasný pocit, keď sa tento kolos spustí do prevádzky. Nás ostatných teší zase to, že sa „uvoľní priestor“ v ďalších oblastiach priemyslu a energetiky.

Dúfam, že sa aj na Slovensku čoskoro dočkáme využitia napr. slnečnej energie na výrobu tej elektrickej. V našej firme sa oblasť fotovoltaických článkov a meničov považuje za veľmi perspektívnu. V súčasnosti do siete nasadzované fotovoltaické zariadenia sú schopné dosiahnuť životnosť dlhšiu ako 25 rokov. Ak si uvedomíme, že ide o techniku vyvinutú na báze v priemysle mnohonásobne osvedčených riadiacich systémov a meničov, nemôže technikom nič stáť v ceste v tom, aby sa pustili aj do tejto (pre nás) novej oblasti vo výrobe elektrickej energie.

Ak sa k tomu pridá nová problematika riadenia procesu v závislosti od počasia, zvyšovanie výkonu polohovaním článkov alebo na základe intenzity slnečného žiarenia, zber údajov od všetkých senzorov, ich diaľkový prenos a diagnostika zariadenia v teréne, otvára sa automatizérom priestor na nové zaujímavé riešenia. Potom už stačí len jedno, rovnako ako v prípade „jadra“ – dobré rozhodnutie na strane investora.