Inteligentné videosystémy kontrolujú situácie v tuneli a v prípade potreby sa spustí cez sieť reťazová reakcia od alarmu cez bezpečnostné opatrenia, organizáciu dopravy v okolí až po zaslanie správ cez rádio, handy alebo internet. Vo výrobnom procese, ale aj v logistike dopravy sa stále viac presadzujú zosieťované „funk“ články, ktoré na základe RFID technológie zrýchľujú a sprehľadňujú tok materiálov. Zdá sa, že rozvoj našich technológií nepozná hranice. Vývoj najnovších snímačov, akčných členov, riadiacej techniky softvéru a komunikačnej techniky je založený na špeciálnom know-how, ktorý tvorí základ týchto inteligentných sietí.

Informatizácia a internetizácia sveta denne rapídne narastá. Kde sú jej hranice? Významní vedci začínajú hovoriť o „internete vecí“, t. j. o tom, že prichádza obdobie, keď začnú cez siete komunikovať prístroje a technológie. Začína sa strácať hranica medzi online a offline a s tým prichádza celý rad nových otázok a problémov. Doteraz sa človek pri práci na internete sám rozhodoval o svojej „viditeľnosti“. Pri nových technológiách nastáva otázka: čo je výhodnejšie? Je lepšie mať všetky informácie o svojom aute, dome, výrobnej technológii na sieti alebo je hrozba ich zneužitia väčšia ako táto výhoda? Kde zostáva individualita a súkromie človeka?

S narastajúcimi sieťovými aplikáciami narastá možnosť rozšírenia porúch. Čo stoja všetky potrebné opatrenia na predchádzanie týmto poruchám alebo rýchle odstránenie, stojí to za to? Vo viac zosieťovanom svete vzrastá vzájomná závislosť, kde sú jej hranice a čo sa stane, ak niektorý ostrov vypadne? Budú nadväzujúce systémy schopné pracovať efektívne ďalej? Trend je však jasný, tak ako prevážili výhody internetu v osobnej komunikácii, prevážia výhody sieťových komunikácií aj v ostatných oblastiach – veľmi sa mi páči prirovnanie prof. Materna z univerzity v Zürichu, ktorý prirovnal tento problém k ľudskému telu: jeho komplexná funkcionalita je podstatne viac ako suma jednotlivých článkov, dobrou starostlivosťou oň sa dajú tolerovať aj niektoré chyby.

Úlohou technikov a vedcov je udržať tento nový technický trend v správnych medziach, pričom musia zosúladiť techniku s bezpečnosťou a, samozrejme, s osobnou sférou ľudí.