Pre automatizérov je veľmi potešiteľné, že sa začali pripravovať aj prvé projekty v chemickom priemysle, biotechnológiách a dokonca aj v cementárenskom priemysle.

S tým veľmi úzko súvisí aj stále vyššiu váhu nadobúdajúca problematika návratnosti investícií. Hlavnou úlohou samotnej automatizácie prestáva byť len modernizácia výrobných technológií. Dnes byť lídrom v tejto oblasti znamená nielen dodávať vysokokvalitné a spoľahlivé produkty, ale predovšetkým inovatívny priemyselný softvér. Práve tu očakávajú od nás naši zákazníci riešenia, ktoré im zaistia nárast produktivity a flexibility.

Preto sme sa rozhodli ísť cestou rozšírenia portfólia softvérových riešení na základe výraznej podpory vlastného vývoja, ale aj na základe strategickej akvizície. Výsledkom je kompletné softvérové portfólio, v ktorom sú spojené skúsenosti z dlhoročnej integrácie priemyselného hardvéru a najmodernejšie softvérové riešenia, ktoré si budú môcť technici osobne prvýkrát odskúšať v takomto rozsahu na medzinárodnej výstave v Hannoveri a v nasledujúcom mesiaci dostanú túto jedinečnú možnosť slovenskí inžinieri a naši zákazníci aj priamo na Slovensku, na našej tradičnej najprestížnejšej akcii vo Vysokých Tatrách.

Som veľmi rád, že sme priamo pri tom spolu so ­slovenským inžinieringom. Chceme našim zákazníkom ukázať, ako efektívne riešiť otázky produktivity, a to v ­etape projektovania, realizácie a prevádzky na rovnakom princípe vo viacerých oblastiach priemyslu. Chceme predviesť integrované riešenie, ktoré zahŕňa priemyselné know-how, ale aj ochranu pred priemyselnou špionážou a sabotážami. Chceme dať našim technikom jedinečnú príležitosť osobne sa ­zoznámiť s týmto najmodernejším trendom. Dúfam, že si vychutnajú spolu s nami túto novú éru tzv. intuitívneho inžinieringu.