Od dodávateľa CNC sa vyžaduje nielen dobrá technika, ale predovšetkým excelentná spolupráca. V poslednom období som navštívil viacero slovenských výrobcov obrábacích strojov, ktorí si neodpustili zaviesť ma do výroby a pochváliť sa svojimi výsledkami. Je to skutočne úžasná partia ľudí. Všade precízna práca, spojenie zručnosti a umu mechanikov a elektrikárov. Znovu ma nadchli slovenskí technici a teraz o to viac, že výrazný podiel na týchto riešeniach majú aj naši MC-čkári a ich riešenia ako:

  • revolučné riešenie retrofitu brúsky na brúsenie vnútorných priemerov ložiskových krúžkov,
  • modernizácia vysekávacieho a strihacieho stroja s programovaním cez CAD/CAM softvér,
  • netradičné riešenie baliaceho stroja klietok ihlových ložísk s dvomi kanálmi a šiestimi osami s časovým cyklom pod 500 ms,
  • úspešné zosieťovanie obrábacích strojov s použitím MCIS DNC.

V priebehu realizácie projektov sa naši kolegovia stávajú neoddeliteľnou súčasťou rôznych tímov, spolu so zákazníkmi sa vrhajú do náročných riešení, hodiny sedia spolu nad problémami pri PC alebo priamo pri stroji. Keď sú vo výrobnej hale, nezistíte, kto je dodávateľ a kto odberateľ – sú jeden tím, všetci za jedného. Po týchto zážitkoch som si ešte viac uvedomil, že úlohou manažmentu vo všetkých týchto firmách bude v nadchádzajúcom náročnom období správne využiť tento potenciál. Technici by nemali platiť za dlhy, ktoré vytvorili špekulanti na finančných trhoch stratou možnosti uplatňovať svoje schopnosti. Naše novinky predstavujú pre ľudí z konštrukcií obrábacích strojov nové úlohy:

  • používanie kompenzačných metód,
  • rekalibrácia prostredníctvom merania geometrických chýb s použitím volumetrických kompenzačných systémov,
  • digitálna simulácia na optimalizáciu zostáv strojov a SD simulácia, pomocou ktorých je používateľ schopný pracovať s reálnym riadením na virtuálnych spracovateľských centrách.

Byť úspešný pri riešení týchto a ďalších úloh a presadiť sa v tvrdom konkurenčnom boji znamená využiť skúsenosti a spolupracovať. Známe dartagnanovské „jeden za všetkých“ je zárukou dobrých výsledkov.