Priemysel preto nevyhnutne potrebuje v oblasti spotreby energie nové prístupy. Očakáva od nás riešenia zabezpečujúce maximálne úspory a rekuperáciu. Dôležitou úlohou pre nás je predovšetkým presvedčiť koncových používateľov, na konkrétnych technických riešeniach, ako sa dá zosúladiť súčasná priemyselná výroba s požiadavkami ekonómov na vyššiu efektivitu a produktivitu. Nasadzovanie energeticky úsporných motorov novej generácie IE2 sa vďaka nariadeniu Európskej únie stalo povinnosťou.

Na trh sa dostávajú nové modely motorov s elektronicky komutovanými chladiacimi ventilátormi, ktorých účinnosť presahuje 90 %, pričom ich výhodou je nižšia hlučnosť a rozmery. Integrovaná ochrana proti preťaženiu zvyšuje spoľahlivosť prevádzky. Tu sa však vývoj nezastavil, pri výrobnom závode v Čechách sme vybudovali nové výskumné centrum, kde sa skúmajú ďalšie možnosti. Nasledujúcim stupňom budú energeticky úsporné motory s triedou účinnosti IE3.

Oveľa náročnejšie, ako presvedčiť zákazníkov na využívanie nových motorov, kde sú úspory priamo merateľné, je vysvetliť a presadiť softvérové riešenia, ktoré sú schopné identifikovať, analyzovať a optimalizovať tok energií vo výrobe. Tu vidím najväčšiu možnosť, ako šetriť náklady. Keď si uvedomíme, že sa popri tom výrazne redukujú emisie CO2, začína byť táto oblasť dôležitá pre každého z nás. Naša firma chce prostredníctvom nasadzovania moderných technológií v automatizácii ušetriť výrobu 300 terrawat hodín ročne, čo zodpovedá zníženie emisií CO2 pri výrobe asi o 90 miliónov ton.