Slovo vývoj nikto nepozná, vôbec nikto nevie, ako a z čoho sa stroje vyrábajú a ako pracujú automatizačné systémy. Opravovať ich už nevie vôbec nikto. Automaty vyrábajú a postupne nahrádzajú samy seba a len ony majú o celom procese všetky informácie. Nebude dlho trvať a najmodernejšia spoločnosť 21. storočia sa prepadne do hlbokého stredoveku. Zašiel som asi príliš ďaleko, isté však je, že automatizér zohrá v najbližších rokoch primárnu úlohu v rozvoji priemyslu. Kde sme dnes?

Zo všetkých strán cítime obrovský tlak vyrábať rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie, šetriť materiál, energiu, prácu a priestor. Strojné technológie sa bežne projektujú a zostavujú digitálne. Kto bol pred rokom v Hannoveri, mohol sa poprechádzať digitálnou automobilkou. Žijeme v dobe, keď prví automatizéri vstupujú reálne do digitálnych tovární s cieľom uplatniť ich špičkové know-how v priemyselnej automatizácii tak, aby firma mohla ponúknuť zákazníkovi hotovú funkčnú technológiu „na diskete“ ešte predtým, ako nastúpia prvé buldozéry na pľac.

Úlohou inžinieringu v oblasti automatizácie je nielen nasadiť inteligentné mechatronické systémy, ale aj zabezpečiť všetky informácie pre produkciu vrátane možnosti spätného dohľadania dát pre výsledný produkt a, samozrejme, pre logistiku a ekonomiku výroby. Stále dôležitejšou sa stáva automatická validácia technológie a vlastná diagnostika systémov. Tu sme už dnes tak ďaleko, že sa dodáva digitálna simulácia validácie. Takzvaný Quick Check softvér neustále monitoruje kritické fyzikálne veličiny, rozmery a parametre v reálnom čase, pričom pomáha minimalizovať chyby, vopred modeluje nové stavy a upozorňuje na ne. Najbližšia budúcnosť naliehavo potrebuje mladých ľudí, ktorí prídu už zo školy s dobrým základom nielen v oblasti IT technológie a teórie riadenia, ale aj v procesnej inštrumentácii a pohonárskej technike, kde evidujeme najväčší nedostatok odborníkov medzi automatizérskymi bažantmi. Je moja úvodná vízia úplne odtrhnutá od reality?

Nakoľko spolupracujem a stretávam sa s množstvom mladých inžinierov, som presvedčený, že ani nie. Až na ten záver, určite totiž zvládnu pevne držať opraty v rukách aj tej najmodernejšej techniky.