Čo to znamená pre automatizáciu a pohony? To je otázka, ktorou sa v našom koncerne zaoberajú stovky technikov a manažérov. Byť medzi najlepšími a udržať si túto pozíciu vyžaduje neustále inovácie a určovanie nových trendov. Hardvér a softvér v jednom, všetky produkty na rovnakej báze až po digital engineering a digitálne produkty – to je najbližšia budúcnosť priemyselnej automatizácie. Byť vybraným dodávateľom znamená ponúknuť viac ako „len 88-tisíc rôznych produktov“.

Zákazníci potrebujú istotu: Istota v kvalite – znamená zabezpečiť dôsledný vývoj a testy. Tu platí nie 10, ale 1 000-krát meraj a raz strihaj, veď riadime dôležité technológie a sme za ne a predovšetkým za bezpečnosť tam pracujúcich ľudí zodpovední. Slušná firma ručí svojmu zákazníkovi už svojím menom, ale na druhej strane by mal zákazník túto skutočnosť zohľadniť pri rokovaniach o cene; staré dobré pravidlo „nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci“, by malo platiť aj v automatizácii. Istota v technickej podpore – tím ochotných ľudí, ktorý musí byť vždy po ruke, vie poskytnúť potrebné technické informácie a zabezpečiť servis bez ohľadu na čas a miesto kdekoľvek na svete. Najlepšia akvizícia je dobrá a rýchla pomoc práve vtedy, ak má zákazník problém.

Na takúto pomoc tí, ktorí sú zodpovední za bezproblémovú prevádzku, obyčajne nezabúdajú. Istota v dodávkach – kamkoľvek a hlavne rýchlo, to môže zvládnuť len vynikajúca logistika. Významnú úlohu zohráva bezpečne fungujúci havarijný sklad. Skutočnosť, že v EÚ už nemáme žiadne JCD, výrazne uľahčuje život technikom aj v tejto oblasti. Istota v ľuďoch – je to, čo ja osobne oceňujem najviac. V ľuďoch, s ktorými spolupracujem, či už sú to kolegovia, zákazníci alebo dodávatelia. Slovenskí automatizéri vždy tvorili skupinu ľudí, ktorým ide predovšetkým o to, aby dosiahli svoj cieľ– perfektne fungujúce zariadenie, pričom džentlmenská dohoda a osobné slovo ešte stále znamená oveľa viac ako akékoľvek zmluvy a protokoly.