Na druhej strane sa zdá, že jediným odborom, kde registrujeme rozvoj, je výstavba nových energetických zdrojov. Z toho vyplýva, že energetici jednoznačne počítajú s plným obnovením výroby v priemysle. Komu by ju inak predávali. Veď v rozvinutých krajinách tvorí práve priemysel viac ako 50 % spotreby energií. Manažéri z výroby akoby zabudli, že šetriť sa dá aj na energiách.

Veď len s využitím moderných pohonov či vysoko efektívnych motorov sa dá docieliť vysoká úspora elektrickej energie. Ak sa k tomu nasadí moderný riadiaci systém, ktorý optimalizuje celú výrobu, možno úspory nákladov ešte zvýšiť. Práve teraz, keď produkcia klesá alebo je úplne pozastavená, sa efekt šetrenia energií akoby dostával do úzadia. Je to však veľká škoda. Možno práve v odvahe rozhodnúť sa pre modernizáciu, ktorá je mimochodom ľahšie realizovateľná práve počas nútených odstávok, by to mohol byť správny krok vedenia, ktoré verí v obnovenie svojej výroby.

Dá sa pritom využiť vlastný kvalifikovaný personál, dostatok kapacít v dodávateľskej sfére a zjednodušený časový manažment. Systémové riešenia na znižovanie nákladov na energie sú práve v inováciách zaručujúcich bezpečnosť investícií. Dúfam, že sa čoskoro začnú objavovať aj na Slovensku odvážni zákazníci, ktorí svojimi rozvážnymi rozhodnutiami pomôžu nielen svojim firmám, ale aj slovenským automatizérom. Na druhej strane výrobcovia automatizačnej techniky by mohli prispieť napríklad svojím „šrotovným“. Šetriť s rozumom znamená šetriť si svoj potenciál vysokokvalifikovanej pracovnej sily.