Rovnako pri nasadzovaní automatizačnej techniky a pohonov by mohli zákazníci prihliadať na to, aký servis po dodávke dodávateľ ponúka. Tu však veľmi často narážame na problém, že pracovníkov investičných oddelení a nákupcov zaujíma predovšetkým cena a na potreby prevádzky týkajúce sa servisu sa až tak veľmi neprihliada. Je určite nevyhnutné, aby technici zdôrazňovali pri výbere systému práve tento aspekt. Koncoví zákazníci nemôžu zabúdať na to, že každá minúta výpadku výroby pre nich znamená obrovské straty, a dodávatelia technológií zase na to, že kvalita použitých komponentov a dostupnosť servisu im zabezpečí bezporuchovú prevádzku a pomôže získať ďalšie zákazky.

Práve nedávno som zažil paradoxnú situáciu. Náš významný zákazník donútený situáciou na svetových trhoch vyžadoval mimoriadne ceny, namiesto dvoch kôl výberových konaní sme absolvovali štyri, namiesto jedného týždňa hľadania „najlacnejšieho“ riešenia sme ho spoločne hľadali štyri týždne. Niekoľko hodín po tom, ako som dostal informáciu o našom úspechu, vznikla práve u tohto zákazníka krízová situácia, keď sa mohli všetci presvedčiť, čo znamená kvalitný a rýchly servis. Prvú informáciu o výpadku riadiaceho systému (ktorý už bol dávno po záruke) vo významnej fabrike 200 km od Moskvy som dostal okolo 18:00 hod., práve keď som po horúcom dni prichádzal k Zlatým pieskom.

Nasledovalo zalarmovanie našich technikov a hľadanie odborníka v Moskve. Okolo 20. hodiny napätie vrcholilo na úrovni telefonátov generálnych riaditeľov. Ráno dostali všetci oficiálnu správu o servisnom zásahu, zabezpečení výroby a ďalšom postupe. S touto situáciou súvisí ešte jedna skutočnosť. Kým v západoeurópskych krajinách je bežne zaužívaný tzv. prevenčný servis, u nás a ďalej na východ je len veľmi málo firiem, ktoré sú ochotné takéto práce objednať. Podobne to vyzerá, ak sa má zákazník rozhodnúť pre nasadenie techniky s diaľkovou diagnostikou. Znovu by som chcel teda pripomenúť, že šetriť za servis sa niekedy nemusí vyplatiť.