Tak ako väčšina automatizérov na Slovensku či v zahraničí, aj my sme prežili zvlášť nezvyčajné obdobie. Namiesto neustáleho rastu výroby, obratu a ziskov sme boli donútení zaoberať sa prepadmi vo výrobe, ich vplyvom na dodávky pre automatizáciu a inžiniering s tým spojený. Teraz sa ukázalo, aké dôležité boli dobré a hlavne včasné rozhodnutia týkajúce sa znižovania nákladov.

Pritom bolo najťažšie nájsť optimum zabezpečujúce udržanie si kvalitných pracovníkov. Samoregulačné procesy v riadení tímu boli narušené neočakávanými poruchovými veličinami, ako je zastavenie a posúvanie realizácie projektov a objednávok s veľmi rýchlym vplyvom na výsledok v regióne. Mimoriadne zásahy (zníženie odmien, redukcia školení alebo účasti na medzinárodných konferenciách) si vyžadovali neustále sledovanie reakcie riadenej sústavy s jediným cieľom: predísť vzniku havarijnej situácie – deštrukcii pracovnej atmosféry. Doba nás na jednej strane naučila denne hľadať nové možnosti uplatnenia sa a na druhej strane siahnuť na všetky rezervy.

Rovnako však postupovali aj naši zákazníci, veľakrát sme sa stretli so situáciou, keď si „konečne“ po rokoch stresu našli čas na upratovanie vo svojich skladoch a projektoch. Oproti niektorým iným, resp. menším slovenským firmám sme u nás mohli využiť výhodu širokého rozsahu a funkcionality našej techniky. Napríklad pokles odbytu spínacej techniky v priemysle sme nahradili dodávkami vn pohonov. Nevýhodu veľkého koncernu (správy, hlásenia, analýzy, plány) prevýšila spolupatričnosť a ochota pomôcť, s ktorou sa stretávame u kolegov na celom svete.

V zmysle hesla „čo nás nezabilo, to nás posilní“ vstupujeme do nového roku a tešíme sa na spoluprácu s našimi obchodnými partnermi.