- Bezpečnostné riešenia dostávajú najvyššiu prioritu, a to aj u výrobcov technológií, ktorí túto otázku doteraz obchádzali. Bezpečnosť sa čoraz viac presadzuje aj v softvérových riešeniach. Použitie redundantných OPC serverov umožňuje výstavbu redundantných systémov zabezpečujúcich funkčnosť a bezporuchové prepojenie kontrolných prístrojov v priemyselných sieťach. V prípade výpadku napájania alebo systémového výpadku preberie Backup-Server okamžite všetky hlavné funkcie OPC servera, pričom pripojení klienti (napr. HMI prístroje) môžu ďalej pristupovať k centrálnym dátam a zostávajú v neprerušenej prevádzke.

- Vedúci pracovníci zodpovední za výrobu výrazne zvyšujú požiadavky na servis a údržbu. Hlavne v západnej Európe sa presadzuje trend zabezpečovať servis v oblasti automatizácie špeciálne kvalifikovanými firmami. Pri decentrálnych a rozsiahlych prevádzkach je veľmi ťažké zabezpečiť zodpovedných expertov. Oveľa rýchlejšie a efektívnejšie je zabezpečiť diaľkový prístup cez internet alebo Mobilfunk. Na základe toho majú experti na automatizáciu priamy prístup k zariadeniam a strojom a môžu diaľkovo riadiť pracovníkov v teréne.

Prostredníctvom tzv. Remote Support Servis možno identifikovať chybu, riadiť jej odstránenie, ale aj zabezpečiť preventívne inšpekcie. Základom týchto nových služieb, ktoré ponúkame, sú dlhoročné skúsenosti z oblasti medicíny a energetiky. Tieto nové systémy zabezpečujú nielen väčšiu bezpečnosť prevádzok, ale zároveň sa registrujú všetky zásahy a operácie v prevádzke. Tieto protokoly potom slúžia na spracovanie zmien.

- Rovnako sa zvyšujú aj požiadavky na úrovni ­manažmentu. Vzhľadom na rýchle rozhodnutia sa kladú čoraz vyššie požiadavky na informácie tzv. Business Inteligencie. K tomu je nevyhnutné integrovať funkcie z úrovne riadenia výrobného procesu a informačnej úrovne. Aj tu sa čoraz viac presadzuje vzdialený prístup k dátam a nezávislosť používateľa pri stiahnutí Scorecard informácií a identifikácii chýb.