Po niekoľkých mesiacoch pasivity a „ničnerobenia“ sme boli v poslednom kvartáli postavení pred problém zabezpečenia enormného nárastu požiadaviek na urýchlené dodávky produktov. Priorizácia našich objednávok vo výrobných závodoch s cieľom čo najrýchlejšie splniť požiadavky slovenských používateľov sa v priebehu niekoľkých týždňov stala jednou z najdôležitejších úloh, ktoré v súčasnosti s našim tímom riešime. Podobnú situáciu som zaregistroval aj vo viacerých inžinierskych firmách a u výrobcov rozvádzačov.

Po období redukovania pracovných kapacít a skrátených pracovných časov sa dostali do stavu, keď musia rozmýšľať o tom, či prijmú všetky objednávky. Viacerí kolegovia a priatelia, ktorí pracujú v oblasti inžinieringu, sa sťažujú na preťaženosť a tvrdý termínový tlak. O to viac ma potešilo, že práve naša firma v tomto období (11/2010) predstavila prevratnú novinku na ich podporu – tzv. intuitívny inžiniering pod označením TIA Portál.

Ide o najmodernejšiu softvérovú technológiu, ktorá umožňuje používateľom prostredníctvom komfortných a prehľadných používateľských plôch a navigácie koncentrovať sa na riešenie svojej inžinierskej úlohy. Na základe integrovanej inteligencie, v ktorej boli zapracované dlhoročné skúsenosti z konfigurácie HW, logického programovania, parametrizovania a návrhov obslužných obrazoviek, sa dajú dosiahnuť výrazné úspory času a nákladov.

Prajem teda všetkým automatizérom, aby sme sa v tomto roku zaoberali len takýmito problémami – vysokokvalitnými, modernými riešeniami s použitím modernej techniky a komfortných podporných prostriedkov.