Zďaleka však nemôžeme povedať, že automatizácia je doménou len ­výrobcov automobilov a ich dodávateľov. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že podstatná časť priemyselných odvetví sa vydáva týmto smerom, či už je to elektrotechnický, potravinárky, drevospracujúci alebo energetický priemysel, jednoducho všetci, tí čo chcú vyrábať efektívnejšie a kvalitnejšie.

Naša spoločnosť Matador Industries sa vybrala smerom poskytovania komplexných riešení v oblasti priemyselnej automatizácie približne pred 6 – 7 rokmi a čas potvrdzuje, že tento smer je správny, navyše nám v budúcnosti ponúka množstvo komerčných príležitostí. Nie je to jednoduchý biznis, pretože nároky našich odberateľov neustále rastú a ak chceme udržať krok s najnovšími trendmi v tejto oblasti, musia sa naši ľudia neustále vzdelávať.

Našou ambíciou je neustále ponúkať zákazníkom vyššiu pridanú hodnotu, čo samozrejme nejde bez toho, aby sme každoročne investovali prostriedky na vývoj nových aktivít. Veľkou výhodou skupiny MATADOR je, že podstatnú časť nových technický riešení si môžeme zároveň otestovať v produkčných podmienkach našej sesterskej spoločnosti Matador Automotive Vráble. Našimi nosnými smermi v oblasti priemyselnej automatizáciu sú robotické zváranie, automatizácia manipulácie rôznych bremien a oblasť ostatných jednoúčelových zariadení.

Sme spoločnosť, ktorá sa chce do budúcna rozvíjať v poskytovaní komplexných služieb, ktoré zahŕňajú jednak samotné konštrukčné riešenia, ale aj výrobu a oživenie zariadení priamo u zákazníka, a samozrejme 24-hodinovú technickú podporu. Samotná priemyselná automatizácia so sebou však prináša aj väčšie nároky na operátorov a ľudí, ktorí s ňou prichádzajú do styku v procese výroby a údržby. Aj v tejto oblasti ponúkame technickú podporu, partnerom ponúkame služby tréningového centra, kde dokáže náš kvalifikovaný personál zaškoliť pracovníkov našich zákazníkov.

Potvrdením toho, že za posledné roky sme si vybudovali v tejto oblasti kvalitné know how, je aj udelenie certifikátu Oficiálny systémový partner KUKA, ktorý nám bol udelený spoločnosťou KUKA Roboter, jedného z najväčších výrobcov robotov. Na druhej strane je to pre nás záväzok neustáleho sa zdokonaľovania, pretože si uvedomujeme, že len ­spoločnosti, ktoré budú neustále zvyšovať pridanú hodnotu pre svojich partnerov, majú šancu v neľahkom konkurenčnom prostredí uspieť.