Ing. Martin Kele


Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty

25.1.2012

Rozvoj priemyselnej automatizácie je logickým vyústením a plnením požiadaviek jednotlivých priemyselných odvetví na zvyšovanie produktivity práce a kvalitatívnych požiadaviek. Masovejší rozmer priemyselnej automatizácie priniesol na Slovensko hlavne automobilový priemysel, ktorý je jedným z kľúčových nositeľov automatizačných trendov.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama