Súčasnosť nám z hľadiska Priemyslu 4.0 dáva možnosti automatizovať skoro každé pracovné miesto výrobných firiem. Máme k dispozícii plnoautomatické výrobné zariadenia, super počítače, umelú inteligenciu, manipulačné roboty, internet vecí a služieb, digitálne modely reálnych prevádzok, pričom procesy sú opisované obrovským množstvom dát. No to všetko nám dáva možnosti iba na optimalizáciu nápadov poskytnutých ľuďmi. Ak by sme v nejakej firme v extrémnom prípade nahradili všetkých pracovníkov automatizáciou ich procesov, predpokladám, že by to bol začiatok úpadku firmy. Len kvalifikovaní a motivovaní ľudia sú to najcennejšie, čo firmy majú. Iba tí vedia produkovať nápady, takže vhodným použitím súčasných technológií (aj informačných) sa firmy posúvajú dopredu.

Iná kapitola sú používatelia technológií. Vzhľadom na to, že sa pred rokmi pri zmene režimu obmedzilo prepojenie odborných škôl na výrobné závody, výsledkom je veľká časť pracovníkov na pracoviskách (kde preukázanú kvalifikáciu nevyžaduje legislatíva) iba zaškolených na príslušné činnosti. Ak majú mať firmy skutočný úžitok zo zavádzanej automatizácie procesov, potrebujú investovať aj do priebežného vzdelávania pracovníkov. Aktuálne je úroveň zavádzaných technológií vyššia ako úroveň kvalifikácie ich používateľov. Česť výnimkám, sú pracovníci, ktorí sa priebežne vzdelávajú a zaujímajú sa o novinky v ich pracovnej činnosti. No ako platí pri teórii obmedzení, že reťaz je taká silná, aký silný je jej najslabší článok, aj výsledky firmy sú výsledky tímu, kde každý člen má trocha inú funkciu a slabší článok v istom bode (nedocenené vzdelávanie na potrebnú úroveň) môže mať vplyv na firmu ako celok.