Dosiahnuť viac, keď spotrebujeme menej

Spaľovaním fosílnych palív získavame hlavnú časť elektrickej energie vo svete. Obnoviteľné zdroje sa na tejto výrobe podieľajú zatiaľ len malou čiastkou. Ak vychádzame z predpokladu, že najvyšší nárast spotreby bude v rozvojových krajinách, v ktorých väčšinou neexistuje dostatok iniciatívy (a hlavne peňazí) na rozvoj alternatívnych zdrojov, dalo by sa povedať, že pomer využitia obnoviteľných energií sa nasledujúce desaťročie veľmi nezmení.

Vyzerá to však tak, že aj keď pomaly, niečo sa predsa len mení. Hlavným hnacím motorov týchto zmien sú environmentálne zásahy, ktoré vznikajú používaním fosílnych palív a stupňujú už aj tak „prehriatu“ debatu o globálnom otepľovaní. No a potom je tu aj otázka, ktorá už dlho máta našu myseľ: „Dokedy budeme schopní napájať a poháňať svet spôsobom, akým to robíme dnes?“

Vieme, že zásoby uhlia, nafty, plynu nie sú nevyčerpateľné. Navyše dostupnosť (a tým aj cena) týchto zdrojov je často aj otázka politická, a preto všetky tie snahy o diverzifikáciu. Spomeňme si len na nedávnu patovú situáciu ohľadom dodávok plynu na Slovensko. Európska únia žiada od svojich členských krajín úpravu cieľov a plánov v energetike tak, že do roku 2020 bude z obnoviteľných zdrojov krytá pätina z celkovej energetickej spotreby v EÚ. Aj keď je pre niektoré krajiny tento plán príliš ambiciózny a diskusia o ňom stále pokračuje, vznikajú viaceré legislatívne úpravy a podnety v tejto oblasti. Na Slovensku spustilo Ministerstvo hospodárstva program na podporu využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Podľa údajov na internetovej stránke ministerstva je: „Program zameraný na podporu domácností, ktoré si nainštalujú kotol na biomasu alebo slnečné kolektory“.

Nový vládny návrh zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií plánuje podporiť právnické subjekty, ktoré budú vyrábať zelenú elektrinu. Firmy budú mať garantovaný výkup tejto elektriny, podobne ako je to v iných krajinách EÚ. Táto štátna záruka je nevyhnutná, lebo zelená elektrická energia je zatiaľ stále drahšia ako elektrická energia z uhlia alebo uránu. Slovensko dnes na výrobu zelenej energie využíva hlavne energiu z vody a biomasy. V prípade solárnej energie, aj keď je čistejšia a prakticky nevyčerpateľná, hlavne pre vysokú cenu, prevláda skôr rezervovaný prístup. Stále sú otvorené niektoré technické otázky týkajúce sa efektivity prevodu slnečnej energie a jej skladovania. Ak si zodpovieme na tieto otázky, verím, že našu civilizáciu čaká svetlá energetická budúcnosť.