Ing. Pavel Ďurčok


Svetlo na konci tunela

10.12.2009
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vznikla v bývalom Československu projektová štúdia rýchlostnej železnice, ktorá by (väčšinou popod zem) spájala vtedajšie Československo s...

Dosiahnuť viac, keď spotrebujeme menej

07.11.2009
Spaľovaním fosílnych palív získavame hlavnú časť elektrickej energie vo svete. Obnoviteľné zdroje sa na tejto výrobe podieľajú zatiaľ len malou čiastkou. Ak vychádzame z predpokladu, že...

Je výstava hynúci dinosaurus 21 storočia?

27.8.2009
V prvej polovici 90. rokov boli pre nás veľtrhy najdôležitejším, ba takmer jediným zdrojom informácií. Vtedy sme ako začínajúci projektanti z výstav vždy odchádzali s hromadou vizitiek a...

Inteligencia zo Záhoria

19.3.2009
Koľkokrát ste mysleli na to, či ste náhodou nenechali zapálené svetlo, otvorené okno, či ste vypli sporák alebo žehličku? Stáva sa vám, že keď odchádzate z domu, chcete si stlačením...

V trende je (znovu) minimalizmus

20.12.2008
Pred týždňom sa za veľkou mlákou volilo a my sme mali možnosť vidieť v priamom prenose, ako sa jeden ďalší „americký sen“ stáva skutočnosťou. Včera sa pre zmenu niekto zobudil do krutej...

Nič nie je také vzácne ako úsmev

07.9.2008
Vrtošivé júlové počasie a dážď narobili vrásky na čele nielen prevádzkovateľom kúpalísk, ale aj niektorým z nás. Letné búrky opäť testovali, či sú naše inštalácie a prevádzky spoľahlivo...

Modrá planéta si zaslúži zelené stavby

16.6.2008
Ak sa dnes kohokoľvek opýtate, ktorá budova je najznámejšia na svete, dostanete zväčša odpovede ako Petronas Towers v Kuala Lumpur, thajská Taypei 101 alebo Empire State Building v New...

Efektivita

26.3.2008
Tohtoročná zima znovu láme teplotné rekordy. V televízii pozeráme na topiace sa ľadovce, čítame rôzne štúdie o tom, o koľko sa zdvihne hladina oceánov, a špekulujeme, v akej nadmorskej...
Fórum kvality 2024, Žilina

Ing. Pavel Ďurčok

Ing. Pavel Ďurčok

Ing. Pavel Ďurčok
riaditeľ marketingu Schneider Electric Slovakia, s. r. o.

Počet článkov: 8

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Zmena? Radikálna!)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Teodor Škereň (O dôležitosti dát a IOT v priemysle)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)