Našťastie dnes už máme k dispozícii veľa technológií, ktoré robia naše bývanie príjemnejším. Tieto riešenia nám pomáhajú odbremeniť sa od niektorých povinností, ktoré kradnú náš, rok čo rok vzácnejší a drahocennejší voľný čas. Inteligentný dom a rozumne navrhnutá inštalácia nás zbavuje zbytočných starostí a umožňuje nám komfortnejšie, šetrnejšie a hlavne oveľa bezpečnejšie bývanie.

Aj keď sa úroveň inteligencie domov (zatiaľ :-)) nevyjadruje koeficientom IQ, dovolím si tvrdiť, že na Záhorí vyrastá jeden veľký „génius“ a skutočne inteligentný dom. Minulý víkend nás jeho právom pyšný majiteľ pozval na „kolaudačnú“ návštevu. Pripravil tým pre mňa a niekoľkých nadšencov pôsobiacich v oblasti KNX technológií nezabudnuteľný technický happening. Zabezpečovací kamerový a prístupový systém, požiarna signalizácia, detekcia úniku plynu, meteorologická stanica, solárne technológie, riadenie kúrenia a klimatizácie, ovládanie svetiel, žalúzií, integrované audio- a videosystémy.

Bolo tam možné vidieť a vyskúšať si takmer všetko. Komfortné ovládanie nám umožňovalo jednoduchú a úplnú kontrolu z ľubovoľného miesta v dome. Tento dom, napríklad v prípade zaplavenia, odčerpá vodu zo zaplavených priestorov a odstaví hlavný prívod vody, ak vznikne porucha. Zvýšená koncentrácia zemného plynu alebo CO zase spustí alarm, odsávanie priestorov a, samozrejme, odstaví plynovú prípojku. V prípade silného vetra alebo búrky sa na dome stiahne markíza a spustia rolety. Vďaka kamerovému systému máte prehľad o tom, čo sa deje vnútri alebo v okolí celého objektu bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. V zime systém zase zabezpečí topenie ľadu a snehu na terase, v rínach a na všetkých prístupových cestách. Presne podľa potreby sa zalejú kvety a trávnik. No a keď sa už za tmy konečne vraciate domov, víta vás váš miláčik svetlom, hudbou… a to sa krásny večer ešte len začína.