Dnes sú už informácie o produktoch a službách oveľa dostupnejšie. Niekedy mám dokonca až pocit, že sme nimi zavalení, lebo nás celý deň zo všetkých strán bombardujú reklamy a novinky. V takomto „presýtenom“ ovzduší stoja výrobcovia a potenciálni vystavovatelia na veľtrhoch stále častejšie pred dilemou, akú formu komunikácie zvoliť, aby bola naozaj účinná a hlavne aby neobťažovala.

Hovorí sa, že práve v turbulentných časoch, v ktorých žijeme, by sa na komunikáciu nemalo pozerať ako na náklad, ale ako na investíciu. Žiaľ, vo väčšine prípadov práve účasť na výstavách bola položkou, ktorá sa krátila ako prvá. Preto sa na tohtoročnú výstavnú sezónu pozerám s obavou o kvalitu vzhľadom na nižšiu účasť vystavovateľov aj návštevníkov. Navyše v tomto roku pribudla v našej brandži nová výstava v Bratislave, ktorá celú situáciu ešte viac zamotá a určite znovu rozprúdi diskusiu, koľko výstav zameraných na elektrotechniku a automatizáciu a v akom časovom intervale je schopný náš relatívne malý slovenský trh akceptovať. Globalizácia biznisu, rozmach internetu a rozvoj virtuálnej komunikácie určite ovplyvnia aj veľtrhy na Slovensku. Niektoré spoločnosti (hlavne veľké nadnárodné firmy) sa už ubrali cestou organizovania vlastných seminárov, kde návštevníkom vedia cielene poskytnúť viac informácií v lepšej forme a kvalite.

Organizátori veľtrhov sa v budúcnosti budú musieť zamyslieť nad tým, ako vystavovateľom pripraviť vhodnejšie podmienky a návštevníkom zlepšiť služby, a najmä ako ich na veľtrh prilákať. Aj napriek všetkému verím, že virtuálne svety a internet na význame a príťažlivosti veľtrhov nič nezmenia. Rovnako ako aj v dávnej minulosti aj dnes, priame stretnutia ľudí a podania rúk vždy boli a zostanú súčasťou uzavretia dohody, obchodu a dobrej spolupráce.