Odjakživa je v nás túžba prekonávať už dosiahnuté méty, preto vôbec nepochybujem, že aj naďalej budú ľudia stavať vyššie a veľkolepejšie mrakodrapy. To, čo sa však v 21. storočí určite zmení, je, že nás okrem veľkosti bude stále viac zaujímať aj to, nakoľko je naša stavba „zelená“. Keď som povedal „zelená“, tak som samozrejme nemal na mysli jej zelenú fasádu. V tomto prípade „zelená stavba“ (v angl. literatúre „green building“) symbolizuje ekologickosť a efektívnosť z hľadiska konštrukcie, prevádzky a údržby. Prvá „green building“ norma BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) vznikla v Anglicku v roku 1990. O 10 rokov neskôr vznikol v Spojených štátoch program LEDD (Leadership in Energy and Environmental Design), ktorý priniesol štvorúrovňový hodnotiaci systém s presne stanovenými kritériami „zelenej stavby“.

Hlavným očakávaním tohto projektu bol pozitívny vplyv na celkový ekologicky vývoj a zlepšenie podmienok a zdravia ľudí, ktorí pracujú a žijú v „zelených stavbách“. Okrem šetrenia nákladov na energie, prevádzku a údržbu sa veľký dôraz kládol na vytvorenie ideálneho pracovného prostredia. Výsledok jednej štúdie o produktivite v práci ukázal až 2 % pokles produktivity zamestnancov za každý stupeň nad 25,6° Celzia. Keď uvažujeme, že mzdy predstavujú najväčšiu nákladovú položku v rozpočte každého podniku, nárast či pokles produktivity môže výrazne ovplyvniť jeho ekonomiku. Dnes je na trhu dostupné veľké množstvo spoľahlivých technológií pre oblasť riadenia „zelených stavieb“. Kompatibilita rôznych technológií a otvorenosť riadiaceho systému je spravidla kľúčová pre úspešnosť celého projektu. Moderná inteligentná „zelená budova“ by mala obsahovať riadiaci systém a technológie, ktoré sú vzájomné previazané a spolupracujú tak, aby poskytovali bezpečnosť, jednoduché ovládanie, dokonalý prehľad o stave prebiehajúcich procesov, pohodlie a zdravé prostredie pre užívateľov budovy.

Ak sa o dvadsať rokov niekoho opýtate, ktorá budova je najznámejšia na svete, verím tomu, že na zozname bude nejedna „zelená stavba“. A možno Empire State Building upadne tak trochu do zabudnutia. Nielen preto, že jej výška sa stane časom priemernou, ale hlavne preto, že tak stratí jediný parameter, ktorý jej dával punc výnimočnosti.