Možno ste počuli, že minulý mesiac zaznamenala popradská nemocnica približne 45-minútový výpadok elektrickej energie. Keďže následne došlo aj k výpadku centrálneho záložného zdroja, vedenie nemocnice vyhodnotilo túto situáciu ako krízovú a požiadalo o pomoc hasičov a armádu. Privolaným zložkám sa, našťastie, ihneď po príchode na miesto podarilo obnoviť dodávku elektrickej energie. V písomnom vyjadrení vedenia sa už len konštatovalo, že „počas výpadku energie nedošlo k ohrozeniu života a zdravia hospitalizovaných či ošetrovaných pacientov“.

Tento mesiac pre zmenu zasahovali kežmarskí hasiči na novorodeneckom oddelení miestnej nemocnice. Privolali ich, aby počas výpadku elektrickej energie vypomohli s vlastným generátorom a zachránili tak život dieťaťa v inkubátore. Keď pre výpadok napájania padne sieť alebo prídeme o dáta, tak vieme, že to niekedy „bolí“, ale v prípade nemocníc takéto výpadky môžu mať skutočne ďalekosiahle následky na zdravie a život pacientov. Pre pacientov, personál, ale aj pre vedenie, ktoré nesie zodpovednosť za chod nemocnice a zdravie pacientov, je kvalitné kontinuálne zásobovanie elektrickou energiou naozaj „životne“ dôležité. Kritické časti, ako sú operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, laboratóriá, výťahy či prístup k údajom o pacientoch musia mať zabezpečenú spoľahlivú a plynulú prevádzku. Nulové riziko neexistuje, ale aj tu platí, že transparentne pripravený systém, dobrá diagnostika a pravidelná údržba nám umožnia vyhnúť sa prípadným výpadkom a zníženie rizika na najnižšiu možnú mieru.

Paralelne s kvalitou zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom, s pracovnými podmienkami pre medicínske tímy, technickými parametrami zariadení a bezpečnosťou inštalácie musí dobre fungujúca nemocnica spĺňať navyše aj požiadavky na ekonomicky efektívnu prevádzku. Dnes sme často svedkami toho, že práve tento ekonomický element je ten, čo rozkladá alebo zatvára niektoré nemocnične zariadenia. Zaručiť najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť optimálne náklady na prevádzku a údržbu pri nulovej tolerancii výpadku napájania a pritom nevybočiť z investičného rámca celého projektu. To je výzva, s ktorou sa spolu s investormi a expertmi v oblasti zdravotnej starostlivosti budeme v budúcnosti stretávať stále častejšie. Nemali by sme však zabúdať, že nič nie je vzácnejšie ako život a úsmev pacienta.