Ako ďalej tvrdia české Lidové noviny, návrh vznikol v roku 1975 a vypracoval ho pražský profesor Karel Žlábek, ktorý aj vypočítal výhodnosť tohto najkratšieho a prevažne tunelového prepojenia Československa a jadranského pobrežia. Predpokladalo sa, že špeciálne upravené vlaky budú vyrážať z Českých Budějovíc a železničný tunel bude ústiť neďaleko prístavu Koper v Slovinsku. Výstupná stanica bola situovaná na umelom morskom ostrove Adriaport, ktorý sa mal po dohode s vtedajším juhoslovanským vedením stať majetkom československého štátu. Celková dĺžka trate mala byť 410 km, z čoho by 350 km pripadalo na tunely, a cesta k moru mala trvať len dve hodiny.

Projekt však konkrétne nevysvetľuje, ako mala vyzerať dohoda s Rakúskom, ani nerieši finančné zdroje. Podľa štúdie vtedajšieho Pragoprojektu by „tunelová železnica“ na Jadran stála v dnešných cenách asi 3 bilióny českých korún a stavba by trvala 30 rokov. Technicky, samozrejme, s úpravami, by sa dal tento projekt zrealizovať aj dnes. Horšie by to bolo s jeho politickým schválením a dá sa povedať, že jeho ekonomická realizácia je dnes utópiou. Slovensko je hornatá krajina a bez tunelového spojenia sa nezaobídeme. Niektoré tunely sú už dokončené, ale väčšina projektov je v príprave a na ich realizáciu sa netrpezlivo čaká. Dúfajme, že sa rýchlo nájdu vhodné riešenia ich financovania a bude dostatok spoločenskej (a politickej) vôle na ich dokončenie.

Dnes, keď je priemyselná výroba v útlme, sú investície do oblasti infraštruktúry veľmi dôležité, keďže pozitívne ovplyvňujú celú ekonomiku a generujú aj nové projekty v automatizácii. Blíži sa koniec tohto roka. Bol náročný a bude sa bilancovať veľmi ťažko. Zdá sa mi však, že už predsa vidieť svetlo na konci tunela. No musím povedať, že aj keď sme z najhoršieho von, ekonomický rast, naše plány a projekty sú ešte stále na vratkých nohách. Chvíľu potrvá, kým sa ľudia prestanú báť o svoje pracovné miesta a vráti sa nám stratená dôvera a pozitívny pohľad na budúcnosť. Prajem vám príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov, šťastný rok 2010 a najmä veľa zdravia.