Z hľadiska automatizácie sa zdá, že nadávkovať tieto palivá do pece nie je problém. Keď však zohľadníme fyzikálne vlastnosti alternatívnych palív, zrazu s dávkovaním nastanú problémy. Nie je rentabilné, aby na každý jeden druh paliva bola separátna linka. Samozrejme, na dávkovacích linkách nie sú spolu zlúčené tekuté, práškové a kusové materiály. Každý takýto druh je dávkovaný do pece samostatnou linkou. Na jednej strane chcete dostať do pece čo najväčšie množstvo a na druhej strane bojujete s dodávateľom palív, aby ich merná hmotnosť nemala veľký rozptyl.

Toto býva kameňom úrazu pri kusových alternatívnych palivách. Záleží na tom, na akú mernú hmotnosť alternatívneho paliva bola linka postavená. Pri nízkych merných hmotnostiach býva problém prepraviť požadované množstvo do pece linkou, ktorá bola skonštruovaná na inú skladbu palív. Okrem množstva palív je dôležité, aby bolo palivo dávkované rovnomerne bez výpadkov. Ide o veľký vplyv na páliaci proces a výmurovku pece.

Na druhej strane množstvo palív vplýva na kvalitu výrobku a emisie. Vo všetkých týchto častiach sa uplatňuje automatizačná technika, bez ktorej by proces výroby nebol možný. Dodávatelia dávkovacích zariadení sa snažia hľadať optimálne riešenia dávkovania. Pri procese dávkovania palív sú veľké dopravné oneskorenia, ktoré majú vplyv na automatizáciu dávkovacieho procesu. Dodávatelia alternatívnych palív nie sú zatiaľ zvyknutí na dodržiavanie kvality paliva.

Do palív sa dostáva napríklad veľa kovových častíc, ktoré prejdú celým páliacim procesom a dostanú sa do takých technologických zariadení, ktoré sú citlivé na prítomnosť kovových zvyškov a stávajú sa poruchovými. Realizovať permanentné magnety, elektromagnety, mechanické separátory a indikátory kovov až na dávkovacích linkách do pece, je z môjho pohľadu veľmi neskorý proces. Triedenie treba robiť oveľa skôr a na miestach prispôsobených na jednoduchšiu realizáciu. To však má priamy vplyv na cenu palív a dostávame sa do začarovaného kruhu. Nájsť východ z neho ešte nejaký čas potrvá.