Ing. Pavol Stračár


Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie

19.12.2013
Dávno je preč obdobie, keď sa PC používalo ako kresliaca doska. Aj u nás sme sa snažili postupne sledovať trendy vo vývoji CAD systémov a aplikovať to, čo bolo pre nás najvhodnejšie a...

Správa technickej dokumentácie

06.9.2013
Podľa môjho názoru každý výrobný závod by mal prikladať správe technickej dokumentácie patričný dôraz. Svedčí to o serióznosti firmy a technickom zázemí jej manažérov. Nechcem sa vo svojej...

Kamerové systémy v automatizácii

12.6.2013
Dnes už kamerové systémy nie sú žiadnou novinkou. Pamätám si ich z konca sedemdesiatych rokov, kde každej kamere prislúchal monitor s ovládačom. Ich hlavným cieľom bolo sledovanie...

Cesta k automatizácii balenia cementu

18.3.2013
Keď som ako čerstvý absolvent nastúpil do zamestnania v jednom z najmodernejších závodov z hľadiska automatizácie, tak ma zaujala balička cementu. Dôvodom bolo to, že práve na tomto mieste...

Využitie odpadného tepla

06.11.2012
Technologický proces v cementárni je z hľadiska spotreby palív veľmi náročný. Teplo v peci sa získava z ušľachtilých palív a hlavne z „odpadu“ pre nás alternatívnych palív (triedený kusový...

Filtračné zariadenia

02.8.2012
Automatizácia sa dnes týka viac-menej každého pohonu v moderne poňatom závode. Výnimkou nie sú ani odsávacie a filtračné zariadenia jemných prachových častíc. Mám na mysli malé a stredné...

Termovíziou proti ohňu

10.5.2012
Termovízne kamery a senzory majú svoje miesto v automatizácii už isté obdobie. I keď z hľadiska priemyselného využitia ich skôr nájdete v činnosti preventívnej údržby. Typické využitie...

Vývoj údržby a automatizácii

21.2.2012
Z hľadiska automatizácie má každý závod svoje špecifiká, ktoré najlepšie ovládajú miestni údržbári s niekoľkoročnou praxou. Medzi údržbou a externými subjektmi vo väzbe na automatizáciu som...

Alternatívne palivá

02.12.2011
Proces výroby cementu je veľmi náročný na spotrebu energií. Snahou každého výrobcu je preto optimalizovať náklady na energie. Už dávno netvorí nosné palivo plyn, ako to bolo v nedávnej...

Meranie energií

13.9.2011
Meranie spotrebovaných energií vždy bolo a aj bude pre každý výrobný závod dôležité. Mám na mysli predovšetkým interné merania v závode a nie meranie nakupovaných energií.
NEWMATEC 2024, Tále
Fórum kvality 2024, Žilina

Ing. Pavol Stračár

Ing. Pavol Stračár

Ing. Pavol Stračár
Po skončení štúdia na bývalej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so zameraním Elektrotechnológia v roku 1978 sa zamestnal v cementárni Rohožník. Tu pôsobí dodnes na pozícii projektového manažéra. Počas pôsobenia v cementárni prešiel viacerými pozíciami z oblasti elektro. K automatizácii sa dostal počas pôsobenia v Elektroúdržbe. „Tu som bol v roku 1991 postavený pred rozhodnutie či zostať v údržbe, alebo vytvoriť nový tím, ktorý sa bude zaoberať výmenou ovládacieho systému v cementárni. Zvolil som si tú druhú, pre mňa veľmi zaujímavú cestu, ktorá ma obohatila o nové skúsenosti. Z dnešného pohľadu myslím, že som urobil dobre. Rekonštrukcia rotačnej pece v roku 2004 ma odklonila na dráhu investícii, kde pracujem doteraz.“

Počet článkov: 19

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Zorientovať sa v možnostiach sa oplatí)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Ako vznikajú nápady?)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Teodor Škereň (O dôležitosti dát a IOT v priemysle)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)