Keď sa dnes pozerám na proces balenia, tak sa to nedá porovnať s pôvodným stavom. V základnom princípe sa pôvodná a nová rotačná balička veľmi nelíšia. Na ­vyššiu úroveň sa však dostali podporné zariadenia. Vrecia sú zo zásobníka automaticky podávané a ­pomocou ­špeciálneho zariadenia sú nastrelené priamo na plniacu dýzu baličky. Pri plnení 25 kg vriec možno dosiahnuť výkon až do 4 000 ­vriec/hod. Naplnené vrece sa automaticky odpojí a padá na sústavu pásov, ktorá ho dopraví do paletizačnej linky. Tu sú vrecia uložené na paletu, nasadí sa samozmršťovacia fólia a pomocou vysokozdvižného vozíka je viac ako tona cementu pripravená na expedíciu. Obsluha je síce v tom istom zložení ako v minulosti, ale výkon a pracovné podmienky sú neporovnateľné.

Dosiahnutie spoľahlivosti baliacich zariadení je podmienené kvalitným a spoľahlivým ovládaním. Tieto strojné zariadenia sú dodávané s PLC a pracujú ako decentrálny systém. Akčné členy musia svoju činnosť vykonávať v stanovených časových intervaloch, pretože od toho závisí výkon celej baličky a paletizačky. Väzba na centrálny riadiaci systém závodu je minimálna. Je to len kvôli prenosu na vizualizáciu a zberu dát do histórie podsystému. Za dôležitú považujem však možnosť prístupu do programu podsystému pre pracovníkov elektroúdržby, vďaka čomu sa rýchlejšie odstraňujú poruchy.

Pri dnešnom pohľade na celé baliace zariadenie vidieť ten obrovsky skok automatizácie v nie veľkom časovom úseku. V mierne prenesenom pohľade mi to pripomína robotizované pracovisko. Určite by sa to oplatilo vidieť budúcim automatizérom. Aby sa dosiahli výkon, spoľahlivosť a MTBF čo ­najvyššie, zariadenia potrebujú pravidelnú a dôslednú údržbu. Bez údržby výkon takýchto zariadení nedosahuje očakávanú efektivitu, čo v konečnom dôsledku predlžuje návratnosť investície. Takéto kvalitné baliace zariadenia sú však závislé aj od iných prvkov, najmä typu použitých vriec. Experimentovať s týmto dôležitým prvkom sa vo väčšine prípadov nevypláca.