Pri tvorbe projektu by sa dalo uvažovať, čo urobiť skôr: naplniť databázu podľa nejakej signálovej listiny – alebo počkať na projekt a naplniť ju až potom? Určite by pomohlo, keby sa údaje z projektu dali preniesť nejakým exportom dát. To by predsa nemalo byť o ťukaní do klávesnice. Na druhej strane by som si vedel predstaviť, že by sa na základe správne naplnenej databázy spracoval projekt „sám“. Je to vyššia forma spracovania výkresovej a tabuľkovej časti projektovej dokumentácie.

V mojej praxi som sa už s niečím podobným stretol. Štandardne sa z databázy pripravuje export údajov do PLC a vizualizácie. Samozrejme, to predpokladá vzájomné prispôsobenie softvérov. Takýto export uľahčuje prácu programátorom. Samozrejmosťou už bývajú prenosy údajov do nadradených systémov ako napr. TIS (technický informačný systém) a SAP. Potom si možno robiť analýzu nábehu linky, prestojov, opakujúcich sa poruchových alebo alarmových hlásení, trendy meraných veličín… A možné je aj generovanie zákaziek údržby prostredníctvom SAPu na požadované technické miesta. Výpis z databázy dokáže nahradiť výkresy potrebné pri oživovaní linky, ale i pri bežnej údržbe.

Dá sa povedať, že je to aktuálna dokumentácia skutočného vyhotovenia. Samozrejme, aj tu platí, že databáza sa musí udržiavať a bez nej sa nemá realizovať žiadna zmena. Ak do nej dokážete dať komplexnejšie údaje vrátane technických parametrov strojov, máte v rukách veľmi silný nástroj. Vyžaduje si to však disciplínu a zanietenie zo strany technikov. Osoba, ktorá je zodpovedná za napĺňanie databázy, musí mať prehľad o elektrotechnickej časti a technológii. Udržiavať aktuálny stav databázy je dôležité a vyžaduje si to pozitívny prístup zo strany manažérov. Každý nástroj, ktorý vám má pomôcť, vám musí byť prístupný a musíte mať možnosť prispôsobiť si ho na svoje podmienky.

Tu je priestor na spoločné pole pôsobnosti technikov a manažérov. Ak funguje takáto symbióza, je to automatizácii na prospech. To je podľa mňa cesta k zefektívneniu automatizácie. A som presvedčený, že to platí aj v dnešných krízových časoch.